Pomocnik Historyczny

Na granicy słowa

Relacje słowiańsko-germańskie w języku niemieckim

Mirosław Gryń / Polityka
W języku są zapisane także kontakty słowiańsko-germańskie i polsko-niemieckie.

Językowe tropy. Polska nazwa Niemiec pochodzi od przymiotnika niemy, jako ten niemowa, niemy do mowy polskiej, czyli jej nierozumiejący lub też w kontakcie z nią milczący. Weszła w użycie dopiero w XVI w.

Ślady relacji słowiańsko-germańskich można prześledzić, np. studiując słowniki wschodnich dialektów niemczyzny. Warszawski slawista Janusz Siatkowski przedstawił ustalenia językoznawców dotyczące wpływu języków słowiańskich (m.in. polskiego, czeskiego, kaszubskiego i łużyckiego) na niemiecki i jego dialekty, począwszy od XIX w.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Dzieje Niemców; s. 126
Oryginalny tytuł tekstu: "Na granicy słowa"
Reklama