Pomocnik Historyczny

Eksperyment Henryka Józewskiego

Wojewoda wołyński Henryk Józewski i jego koncepcja polsko-ukraińskiej współpracy

Henryk Józewski na mównicy podczas manifestacji w Łucku (1935). Henryk Józewski na mównicy podczas manifestacji w Łucku (1935). Narodowe Archiwum Cyfrowe
Henryk Józewski w swoim gabinecie (lata 30.).Narodowe Archiwum Cyfrowe Henryk Józewski w swoim gabinecie (lata 30.).

Henryk Józewski był postacią nietuzinkową. Urodzony w 1892 r. w Kijowie, malarz, uczeń Jacka Malczewskiego, a zarazem działacz niepodległościowy i zastępca miejscowego komendanta tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (1914–21). Podczas I wojny światowej i późniejszej wojny polsko-bolszewickiej z ramienia POW gromadził informacje, dowodził oddziałem partyzanckim i wydawał publikacje propagujące federację polsko-ukraińską. W kwietniu 1920 r. wszedł – jako wiceminister spraw wewnętrznych – w skład rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917–21).

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Eksperyment Henryka Józewskiego"
Reklama