Pomocnik Historyczny

Autorzy

Pałac wersalski widziany od frontu; ilustracja z ok. 1700 r. Pałac wersalski widziany od frontu; ilustracja z ok. 1700 r. Forum

Marek Dębowski – dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, teatrolog i romanista, pracownik Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ.

Rafał Dobek – dr hab., prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk i europeista, pracownik Wydziału Historii UAM.

Wika Filipowicz – popularyzatorka historii.

Aleksander Hall – dr. hab., prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, historyk i polityk.

Karol Jałochowski – fizyk, popularyzator wiedzy naukowej, publicysta POLITYKI.

Małgorzata Hanna Karpińska – prof. dr hab., historyczka, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, popularyzator wiedzy.

Krzysztof Kubiak – prof. dr hab., politolog, historyk wojskowości, pracownik Katedry Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Katarzyna Kuras – dr hab., historyczka, pracowniczka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Szymon Łucyk – dziennikarz i tłumacz, historyk, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” w Paryżu.

Dariusz Nawrot – prof. dr hab., historyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Marek Ostrowski – publicysta i prawnik, pracownik POLITYKI, wieloletni korespondent mediów w Paryżu.

Łukasz Przybyło – dr, historyk wojskowości, pracownik Akademii Sztuki Wojennej.

Marek Sobczak – dr, malarz, grafik i rysownik, pracownik POLITYKI.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Francuzów” (100194) z dnia 04.04.2022; Wstęp; s. 6
Reklama