Pomocnik Historyczny

Władcy cesarskiego Rzymu

Rzymski kamień milowy z czasów cesarza Hadriana. Rzymski kamień milowy z czasów cesarza Hadriana. BE&W
Podział Cesarstwa Rzymskiego na prowincje w 117 r.Lech Mazurczyk/Polityka Podział Cesarstwa Rzymskiego na prowincje w 117 r.

Pryncypat

Dynastia Julijsko-Klaudyjska*
August 27 p.n.e. – 14 n.e.
Tyberiusz 14–37
Kaligula 37–41
Klaudiusz 41–54
Neron 54–68

Rok Czterech Cesarzy
Galba 68–69
Othon 69
Witeliusz 69

Dynastia Flawijska
Wespazjan 69–79
Tytus 79–81
Domicjan 81–96

Dynastia Antoninów
Nerwa 96–98
Trajan 98–117
Hadrian 117–138
Antoninus Pius 138–161
Marek Aureliusz 161–180
Lucjusz Werus 161–169 (współcesarz)
Kommodus 180–192 – syn Marka Aureliusza

Spoza Dynastii
Pertynaks 193
Dydiusz Julian 193

Dynastia Seweriańska
Septymiusz Sewer 193–211
Geta 211 (współcesarz)
Karakalla 211–217 (współcesarz)
Makrynus 217–218 – spoza dynastii
Diadumenian 218 (współcesarz) – spoza dynastii
Heliogabal 218–222
Aleksander Sewer 222–235

Cesarze Kryzysu III Wieku
Maksymin Trak 235–238
Gordian I 238
Gordian II 238 (współcesarz)
Balbin 238
Pupien 238 (współcesarz)
Gordian III 238–244
Filip I Arab 244–249
Decjusz 249–251
Herennius Etruskus 250–251
Hostylian 251
Trebionian Gallus 251–253
Woluzjan 251–253 (współcesarz)
Emilian 253
Walerian I 253–260 (usunięty)
Galien 253–268 (współcesarz)

Cesarze Iliryjscy
Klaudiusz II Gocki 268–270
Kwintyllus 270
Aurelian 270–275
Tacyt 275–276
Florian 276
Probus 276–282
Karus 282–283
Numerian 283–284
Karynus 283–285

Dominat

Tetrarchia**
Dioklecjan 284–305 (abdykował)
Maksymian 285–305 (abdykował)
Konstancjusz I Chlorus 305–306
Galeriusz 305–311
Flawiusz Sewer 306–307
Maksencjusz 306–312
Konstantyn I Wielki 306–337
Licyniusz 308–324 Maksymin Daja 310–313
Waleriusz Walens 316–317
Martynian 324

Potomkowie Konstantyna
Konstantyn II 337–340
Konstans 337–350
Konstancjusz II 337–361 (od 350 r.

Pomocnik Historyczny „Cesarze Rzymu” (100195) z dnia 09.05.2022; Wstęp; s. 6
Reklama