Pomocnik Historyczny

Septymiusz Sewer

Ruiny Forum Sewera w miejscowości Lepcis Magna (dziś w Libii). Ruiny Forum Sewera w miejscowości Lepcis Magna (dziś w Libii). BE&W
(145–211 r.) cesarz od 193 r.
Tondo pochodzące z Egiptu z portretami członków dynastii Sewerów: Septymiusza Sewera, jego małżonki Julii Domny oraz synów Karakalli i Gety (którego wizerunek został później zniszczony).BE&W Tondo pochodzące z Egiptu z portretami członków dynastii Sewerów: Septymiusza Sewera, jego małżonki Julii Domny oraz synów Karakalli i Gety (którego wizerunek został później zniszczony).

Cesarz z Afryki. Lucjusz Septymiusz Sewer był pierwszym cesarzem rzymskim, który urodził się poza Europą. Wywodził się z rzymskiej Afryki, z kolonii Lepcis Magna (dziś Lebda w Libii), w której przyszedł na świat 11 kwietnia 145 r. Jego ojcem był ekwita Publiusz Septymiusz Geta, a matką Fulwia Pia, wywodząca się z rodziny senatorskiej.

Kariera młodego Septymiusza Sewera nie różniła się znacząco od karier innych osób należących do warstw wyższych rzymskiego społeczeństwa. Decyzją cesarza Marka Aureliusza włączono go do stanu senatorskiego, a w 170 r. (lub 171) został wybrany na kwestora. Następnie pełnił szereg rozmaitych funkcji w samym Rzymie oraz w prowincjach (m.in. w Afryce, Syrii i Galii Ludguńskiej), zaś ukoronowaniem dotychczasowej kariery stało się objęcie funkcji namiestnika (legatus Augusti pro praetore) prowincji Panonia Górna (na obszarze współczesnej wschodniej Austrii i zachodnich Węgier).

Stosunkowo późno, gdyż dopiero ok. 175 r., Septymiusz Sewer zawarł pierwszy związek małżeński; przyszły cesarz miał wówczas ok. 30 lat. Jego wybranką została Paccia Marciana pochodząca również z Lepcis Magna. Źródła antyczne przekazały nam informację o narodzinach z tego małżeństwa dwóch córek (nie jest to jednak pewne). Po śmierci pierwszej żony Sewer pojął za żonę Julię Domnę, wywodzącą się z wpływowej rodziny kapłańskiej z Syrii (zapewne w 185 r.). Z tego związku na świat przyszli synowie: w 188 r. Karakalla, a rok później Publiusz Septymiusz Geta.

Droga do purpury. Septymiusz Sewer objął władzę cesarską w wyniku zwycięstwa odniesionego w wojnie domowej, która wybuchła po śmierci Kommodusa, zamordowanego w ostatni dzień 192 r. Wkrótce, 28 marca 193 r., zamordowany został również następca Kommodusa, cesarz Pertynaks, który panował zaledwie trzy miesiące.

Pomocnik Historyczny „Cesarze Rzymu” (100195) z dnia 09.05.2022; Portrety; s. 55
Reklama