Pomocnik Historyczny

„Miasto rządzi całym światem”

Rzym: metropolia, pomnik i symbol. „Miasto rządzi całym światem”

Pozostalość po akweduktach. Pozostalość po akweduktach. BE&W
Cesarski Rzym pępkiem cywilizacji.

Wzgórza wśród bagien. Przez kilka wieków Rzym wzrastał w cieniu świetności miast etruskich i greckich. Nic nie zapowiadało, że stanie się stolicą świata. Powstał nad rzeką Tybr w VIII w. p.n.e., na wzgórzu zwanym Palatynem. Na równinie między nim a Wzgórzem Kapitolińskim funkcjonował wielki targ, zwany potem forum, odpowiednik greckiej agory. Miasto miało naturalnie obronne usytuowanie – było położone na wzniesieniach pośród bagnistego terenu, a dodatkowo w VI w. siedem wzgórz (Palatyn, Kapitol, Awentyn, Kwirynał, Wiminał, Oppius i Celius) zamknął wielki mur obronny przypisywany legendarnemu królowi Serwiuszowi. Idealnie położone na skrzyżowaniu szlaków, niedaleko brodu przez Tybr, miasto stanowiło główny węzeł komunikacyjny między kolonizowaną przez Greków Wielką Grecją na południu Italii, Etrurią na północy i środkową Italią, do której wiodła naturalna arteria wzdłuż rzeki.

Prowincjonalny i zaniedbany. Jako ośrodek handlowy i stolica szybko wzrastającego mocarstwa miasto z czasem rozrosło się do rozmiarów metropolii, ale nie nadążała za tym infrastruktura. Niespokojne czasy schyłku republiki i towarzyszących mu konfliktów, zamieszek i represji nie sprzyjały stosownym nakładom na kanalizację, ujęcia wody czy ulice. Brakowało fachowej, miejskiej administracji i strategii długofalowego zarządzania. Tymczasem Rzym przyciągał masy imigrantów z Italii (zwłaszcza od II w. p.n.e., od czasów wojen punickich) i z całego imperium (od I w. p.n.e.), w tym tysiące niewolników i wyzwoleńców.

Przybysze szybko się asymilowali, ale nie umniejszało to problemów, które wynikały z ubóstwa, niskiego poziomu higieny, epidemii i przestępczości. Ulice pokrywała gruba warstwa błota i odpadków wymieszanych z ludzkimi i zwierzęcymi odchodami.

Pomocnik Historyczny „Cesarze Rzymu” (100195) z dnia 09.05.2022; Konteksty; s. 86
Oryginalny tytuł tekstu: "„Miasto rządzi całym światem”"
Reklama