Pomocnik Historyczny

Autorzy

Fort na murze Hadriana w Brytanii; rysunek rekonstrukcji. Fort na murze Hadriana w Brytanii; rysunek rekonstrukcji. EAST NEWS

Michał Baranowski – dr, starożytnik, znawca późnego cesarstwa i popularyzator historii, współpracownik Centrum Badań Ryzyka Systemowego oraz redaktor w Wydawnictwie Naukowym Sub Lupa.

Michał Norbert Faszcza – dr, starożytnik, głównym przedmiotem jego zainteresowania są dzieje militarne starożytnego Rzymu, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Karol Kłodziński – dr, starożytnik i epigrafik, interesuje się administracją rzymską, autor książki „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu”, pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Krzysztof Królczyk – dr hab., starożytnik, interesuje się wczesnym Cesarstwem Rzymskim, autor m.in. książek „Propagatio Imperii. Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193–211 r.)”, „Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69–96 r. po Chr.)”, pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Agnieszka Krzemińska – archeolożka, popularyzatorka wiedzy, publicystka POLITYKI.

Bartosz Nowacki – archeolog, popularyzator wiedzy, tłumacz.

Szymon Olszaniec – prof. dr hab., zajmuje się historią Cesarstwa Rzymskiego i Bizancjum, zwłaszcza historią religii, ustroju i prosopografią, autor m.in. publikacji „Julian Apostata jako reformator religijny”, „Comites consistoriani w wieku IV. Studium prosopograficzne elity dworskiej Cesarstwa Rzymskiego 320–395 n.e.”, profesor w Katedrze Historii Starożytnej i Bizancjum Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pomocnik Historyczny „Cesarze Rzymu” (100195) z dnia 09.05.2022; Konteksty; s. 130
Reklama