Pomocnik Historyczny

Buddyzm

Buddyzm w Chinach

Najstarszy znany posąg kamienny Buddy, groty Yungang. Rzeźbę datuje się na lata panowania dynastii Wei (460–494). Najstarszy znany posąg kamienny Buddy, groty Yungang. Rzeźbę datuje się na lata panowania dynastii Wei (460–494). BE&W

Sen cesarza Ming. Buddyzm miał wpływ na wszystkie dziedziny życia, od filozofii i religii, przez architekturę, sztukę i literaturę, aż po obyczajowość dnia codziennego. Przyczynił się nie tylko do wzbogacenia sceny intelektualnej, pogłębienia metafizyki i rozbudowy aparatu pojęciowego, co zaowocowało także rozwojem taoizmu i powstaniem neokonfucjanizmu; pośrednio przyczynił się także do rodzimych badań nad językiem chińskim i uświadomienia sobie istnienia tonów, co z kolei miało bezpośredni wpływ na rozwój poezji i pewnych gatunków prozy. Propagowanie nauki wśród niewykształconych słuchaczy spowodowało pierwsze próby zapisu żywego języka kolokwialnego i rozpowszechnienie druku. Na poziomie religii popularnej buddyzm wzbogacił panteon bóstw opiekuńczych i demonów, ukształtował wyobrażenia zaświatów, reinkarnacji i odpłaty za dobre i złe uczynki. Wpłynął także na rozwój rzeźby i malarstwa i był inspiracją dla estetyki i teorii literackich.

Dokładna data pojawienia się buddyzmu w Chinach jest niemożliwa do ustalenia; według najbardziej znanej legendy cesarz Ming (58–75) miał sen, w którym objawiła mu się wielka złota postać, i pod wrażeniem tego snu wysłał posłów na Zachód. Po kilku (lub kilkunastu) latach posłowie wrócili przywożąc ze sobą święte teksty, m.in. „Sutrę w czterdziestu dwóch rozdziałach”, i sprowadzając ze sobą cudzoziemskich misjonarzy. Teksty historyczne zaświadczają, że już w połowie I w. buddyzm był znany i praktykowany w Pengcheng; wiadomo jednak także, że w początkach swej historii w Chinach buddyzm postrzegano głównie jako odmianę taoizmu. Na potwierdzenie tego ukuto nawet teorię huahu, nawrócenia barbarzyńców. W drugiej połowie II w. wschodnia stolica dynastii Han, Luoyang, stała się ważnym centrum religijnym, w którym podjęto pierwsze na wielką skalę tłumaczenia tekstów buddyjskich z sanskrytu na chiński.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków wydanie II” (100198) z dnia 18.07.2022; Dzieje Chińczyków; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Buddyzm"
Reklama