Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Obrona zaścianka przez konfederatów barskich; obraz Józefa Brandta z 1875 r. Obrona zaścianka przez konfederatów barskich; obraz Józefa Brandta z 1875 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
Wydarzenia ważne dla dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jej sąsiadów i Europy w XVIII w.
Marek Sobczak/Polityka

1696
17 VI
Śmierć Jana III Sobieskiego; początek najdłuższego bezkrólewia w Polsce. • 29 VIII–28 IX Sejm konwokacyjny – mimo prób jego zerwania – ustala termin i miejsce wyboru nowego władcy.

1697
5 IV Karol XII królem Szwecji. • 27 VI Książę Franciszek Ludwik Burbon-Conti, dzięki skorumpowaniu szlachty, wybrany na króla Polski. • 15 IX W Krakowie koronacja Augusta II Mocnego.

1698
8–9 IX Bitwa z Tatarami pod Podhajcami, zwycięstwo wojsk polskich.

1699
21 II Ostatni wielki najazd tatarski na terytorium RP, bitwa pod Martynowem. • 21 XI Traktat preobrażeński, antyszwedzki sojusz Rosji, Saksonii i Danii, uzupełniony w następnym roku porozumieniami Saksonii i Danii z Brandenburgią.

1700
22 II Sasi uderzają na Rygę; wybuch wielkiej wojny północnej. • 14 VII Turecko-rosyjski układ pokojowy w Konstantynopolu (kończący III wojnę między tymi państwami, toczoną od 1686) • 20 XI Wojska szwedzkie pokonują armię rosyjską pod Narwą.

1701
18 I Królewiec: koronacja Fryderyka I Hohenzollerna na króla w Prusach. • 9 III Traktat sojuszniczy sasko-rosyjski. • 30 V–18 VI Sejm warszawski; po raz pierwszy zostają wykorzystane tzw. limity sejmowe, tj. odroczenia obrad. • 9 VII Wojna o sukcesję hiszpańską (do 1714): zwycięstwo wojsk austriackich nad Francuzami pod Carpi. • VII Wycofanie wojsk saskich z RP (domagał się tego Karol XII).

Pomocnik Historyczny „Blizny po rozbiorach” (100199) z dnia 15.08.2022; Wstęp; s. 5
Reklama