Pomocnik Historyczny

Trauma rozbioru

Rzeczpospolita na drodze reform

Zaczątki inteligencji: towarzyskie spotkanie pod pomnikiem Diany; obraz Jana Piotra Norblina z 1779 r. Zaczątki inteligencji: towarzyskie spotkanie pod pomnikiem Diany; obraz Jana Piotra Norblina z 1779 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
Okrojone państwo polsko-litewskie: mniej rokoszu, więcej reform.

Współrządy królewsko-ambasadorskie. Okres pomiędzy sejmem rozbiorowym (1773–75) a zwołanym na 5 października 1788 r. sejmem konfederacyjnym, który przeszedł do historii jako Czteroletni lub Wielki, jest często nazywany przez historyków okresem współrządów królewsko-ambasadorskich. Podkreśla się w ten sposób rolę, jaką odgrywał ambasador Rosji w Warszawie Otto Magnus von Stackelberg. Faktyczny współrządca państwa wpływał na przebieg pracy Rady Nieustającej, która została utworzona 16 marca 1775 r. na sejmie rozbiorowym według jego projektu – na wzór szwedzkiej Rady Państwa. Wszystkie decyzje, bez względu na ich rangę, były podejmowane w wyniku uzgodnień pomiędzy królem a rosyjskim „prokonsulem”.

Tłok pieczętny sejmu z 1776 r., na którym zwyciężyło reformatorskie stronnictwo królewskie.Muzeum Narodowe w KrakowieTłok pieczętny sejmu z 1776 r., na którym zwyciężyło reformatorskie stronnictwo królewskie.

Pragnąc zagwarantować Rzeczpospolitej spokój i porządek, Katarzyna II zdecydowała się jednak powrócić do koncepcji kontrolowanych, umiarkowanych reform. Równocześnie w kraju nastąpiło polityczne uspokojenie dzięki pojednaniu między królem i znaczną częścią dotychczasowej opozycji, symbolizowanej przez konfederację barską (1768–71). Światlejsza część szlacheckiego społeczeństwa zaczęła rozumieć, że droga do suwerennego i silnego państwa nie wiedzie poprzez wyniszczające rokosze i konfederacje. Stąd przyzwolenie na reformy administracji i wojska, które stały się ciałem na sejmie zwyczajnym 1776 r. Zwyciężyło – mimo ostrej rywalizacji – stronnictwo królewskie, jednak nie bez asysty wojsk rosyjskich wysłanych na sejmiki, a potem pilnujących porządku w Warszawie.

Posiedzenie Rady Nieustającej pod przewodnictwem króla; miedzioryt z epoki.DPPosiedzenie Rady Nieustającej pod przewodnictwem króla; miedzioryt z epoki.

Oświecony monarchizm. Sejm przyniósł szereg istotnych ustaw, czyli konstytucji. Rozszerzył kompetencje Rady Nieustającej, dając jej prawo wykładni ustaw i zawieszania urzędników. Wzmocnił też jej władzę nad ministrami, czyniąc z niej sprawną władzę wykonawczą.

Pomocnik Historyczny „Blizny po rozbiorach” (100199) z dnia 15.08.2022; Blizny po rozbiorach; s. 54
Oryginalny tytuł tekstu: "Trauma rozbioru"
Reklama