Pomocnik Historyczny

Finis Poloniae

Wykreślenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów z mapy Europy

Biwak żołnierzy kościuszkowskich; akwarela Aleksandra Orłowskiego z 1800 r. Biwak żołnierzy kościuszkowskich; akwarela Aleksandra Orłowskiego z 1800 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
Jedna wojna (w obronie konstytucji), jedno powstanie (kościuszkowskie) i dwa rozbiory w trzy lata.

Targowica. Wyrywanie się Rzeczpospolitej Obojga Narodów spod rosyjskiego protektoratu oraz reformy wzmacniające państwo musiały spotkać się z kontrakcją Petersburga, jednak na razie wojny ze Szwecją i Turcją, a później zagrożenie ze strony koalicji angielsko-pruskiej zmusiły Katarzynę II do biernego przyglądania się wydarzeniom w Warszawie. Dopiero po zakończeniu tych konfliktów zajęła się „sprawami polskimi”. Pretekstu dostarczyli sami Polacy, prosząc imperatorową o wkroczenie jej wojsk do Rzeczpospolitej. (Nawet pozorna legitymizacja była ważna, do dziś rosyjska historiografia unika sformułowania „wojna z Polską”, używając określenia „interwencja”).

Gdy dwaj przeciwnicy Konstytucji 3 maja – generał artylerii Szczęsny Potocki i hetman polny Seweryn Rzewuski, wyróżniający się statusem społecznym i majątkowym – zwrócili się do Petersburga o pomoc w obaleniu ustawy, spotkali się z życzliwym przyjęciem. Nad Newą, gdzie przybyli na zaproszenie imperatorowej, dołączyli do nich Szymon Kossakowski, pełniący w stopniu generała służbę w carskim wojsku, oraz kolejny przeciwnik reform hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki. Plan ułożony wspólnie z ministrami Katarzyny przewidywał wkroczenie armii rosyjskiej i pod jej osłoną skonfederowanie województw południowo-wschodnich (gdzie wymienieni magnaci mieli duże wpływy) oraz litewskich; kroki te miały pociągnąć za sobą pozostałe województwa.

Akt przystąpienia Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, 23 lipca 1792 r.DPAkt przystąpienia Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, 23 lipca 1792 r.

Akt konfederacji, pisany pod dyktando generała Wasilija Popowa, parafowano w Petersburgu 27 kwietnia 1792 r., przy czym datowano go na 14 maja w Targowicy (na Podolu, w dobrach Szczęsnego Potockiego) – miało to stwarzać pozory, iż została ona zawiązana na terytorium Rzeczpospolitej.

Pomocnik Historyczny „Blizny po rozbiorach” (100199) z dnia 15.08.2022; Temat z okładki; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Finis Poloniae"
Reklama