Pomocnik Historyczny

„Ostatnia latorośl krwi Jagiełłowej”

Zygmunt Waza. Ostatnia latorośl krwi Jagiełłowej

Bracia Szujscy przed Zygmuntem III; obraz z pracowni Tomasza Dolabelli, 1640 r. Bracia Szujscy przed Zygmuntem III; obraz z pracowni Tomasza Dolabelli, 1640 r. AN
Dynastia objęła Rzeczpospolitą Obojga Narodów liczącą się w Europie i bogatą. Zostawiła ją zrujnowaną wojnami, z zepsutymi standardami prowadzenia polityki wewnętrznej.

Tron dzięki Jagiellonce. Bezdzietność Zygmunta Augusta budziła obawy o losy dynastii Jagiellonów. Bezpotomnie zmarł także jego siostrzeniec Jan Zygmunt Zápolya (syn Izabeli Jagiellonki i króla Węgier Jana Zápolyi), naturalny kandydat do polskiego tronu. Po śmierci Zygmunta Augusta (7 lipca 1572 r.) szlachta stanęła więc przed problemem wyboru następcy. Po krótkich rządach pierwszego władcy elekcyjnego Henryka Walezego obrano na tron księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego.

Pomocnik Historyczny „Szwedzi na polskim tronie” (100202) z dnia 07.11.2022; Prolog; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "„Ostatnia latorośl krwi Jagiełłowej”"
Reklama