Pomocnik Historyczny

Zygmunt III 1566–1632

Król sportretowany przez Petera Paula Rubensa. Król sportretowany przez Petera Paula Rubensa. Heinz Kisters Collection
Król Polski od 1587 r., król Szwecji 1592–99 (tytularnie do śmierci)

Sprzeczne oceny. „Ojciec, nie król, patron, nie pan”, tak scharakteryzował Zygmunta III Wazę żyjący w jego czasach historyk Szymon Starowolski. Późniejsi badacze nie byli równie przychylni władcy – zazwyczaj oceniali go krytycznie. Lista oskarżeń kierowanych przeciwko monarsze jest długa i momentami absurdalna. Zarzucano mu m.in. nietolerancyjność, kontrreformacyjne zacietrzewienie, dążenia absolutystyczne, gotowość do poświęcenia Rzeczpospolitej dla idei powrotu na tron szwedzki, otaczanie się jezuitami, poddawanie się woli Habsburgów i papiestwa, w końcu – pogrzebanie koncepcji osadzenia syna Władysława Zygmunta na tronie moskiewskim. Tego rodzaju krytyka wynikała z faktu, że król był postrzegany zazwyczaj przez pryzmat źródeł wygenerowanych przez jego adwersarzy, m.in. Jana Zamoyskiego i jego fakcję, jak również rokoszan.

W czasach PRL pozytywne ocenianie władcy, za którego panowania oddziały Rzeczpospolitej okupowały Moskwę i któremu carowie złożyli hołd, było raczej źle widziane. Negatywny wizerunek Zygmunta III jest nadal popularny, jednak od jakiegoś czasu w historiografii można zauważyć odwrotną tendencję. U jej podstaw leży szerszy dostęp do źródeł historycznych, także obcych, a efektem jest powstanie nowych opracowań naukowych (tylko w 2019 r. ukazało się przynajmniej sześć polskojęzycznych prac naukowych odnoszących się do panowania pierwszego z polskiej linii Wazów). W rezultacie dysponujemy skrajnie odmiennymi ocenami króla. Jaki zatem był monarcha zerkający na nas z najsłynniejszej kolumny w Polsce?

Chorągiew z herbem Polski i Litwy oraz tarczą herbową Wazów używana na dworze Zygmunta III.LivrustkammarenChorągiew z herbem Polski i Litwy oraz tarczą herbową Wazów używana na dworze Zygmunta III.

Wychowany w nadziei obu królestw. Przyszedł na świat 20 czerwca 1566 r. jako więzień w zamku Gripsholm, gdzie z rozkazu króla Szwecji Eryka XIV przetrzymywano jego rodziców: Jana (przyrodniego brata Eryka) wraz z żoną Katarzyną Jagiellonką.

Pomocnik Historyczny „Szwedzi na polskim tronie” (100202) z dnia 07.11.2022; Sylwetki; s. 32
Reklama