Pomocnik Historyczny

Autorzy

Marek Kwiatkowski / Polityka

Jerzy Besala – historyk i popularyzator wiedzy.

Konrad Bobiatyński – dr hab., pracuje na Wydziale Historii UW, zajmuje się wojskowością nowożytną i historią społeczno-polityczną Litwy XVII w.

Anna Brzezińska – mediewistka, pisarka.

Anna Czarniecka – dr, pracuje na Wydziale Historii UW, zajmuje się m.in. propagandą Reczpospolitej XVII w.

Anna Sylwia Czyż – dr hab., prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, historyk sztuki, zajmuje się m.in. fundacjami magnackimi i sztuką sepulkralną.

Paweł Duda – dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, interesuje się m.in. polityką zagraniczną Wazów.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Przemysław Gawron – dr, pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zajmuje się m.in. organizacją armii w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI–XVII w.

Robert Kołodziej – dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się parlamentaryzmem Rzeczpospolitej Obojga Narodów XVI–XVIII w.

Michał Kopczyński – prof. dr hab., pracuje na Wydziale Historii UW, zajmuje się czasami nowożytnymi, historią gospodarczą i demografią, interesuje go Szwecja XVI i XVII w.

Krzysztof Kossarzecki – dr, pracuje w Bibliotece Narodowej, jego obszar zainteresowań obejmuje Wielkie Księstwo Litewskie XVII–XVIII w., zagadnienia wojskowe i polityczne Rzeczpospolitej epoki Wazów.

Piotr Kroll – dr, pracuje na Wydziale Historii UW, bada historię kozaczyzny zaporoskiej i Ukrainy XVI–XVII w.

Pomocnik Historyczny „Szwedzi na polskim tronie” (100202) z dnia 07.11.2022; Wstęp; s. 4
Reklama