Pomocnik Historyczny

Bojowcy

Bojowcy z getta. Powstańcze losy na przykładzie kilkorga uczestników zrywu

Marek Edelman na zgliszczach getta po zakończeniu wojny, 1945 r. Marek Edelman na zgliszczach getta po zakończeniu wojny, 1945 r. East News
Powstańcze losy na przykładzie kilkorga uczestników zrywu (w porządku alfabetycznym).

Tosia Altman

Ur. w 1918 r. w Lipnie koło Włocławka. W powstaniu walczyła w getcie centralnym, należała do grupy łączniczek.

Od nastoletnich lat była zaangażowana w działalność lewicowo-syjonistycznego ruchu harcerskiego Ha-Szomer ha-Cair, w którego centralnym dowództwie w Warszawie zasiadała od 1938 r. Przed wojną była instruktorką i wychowawczynią dziewcząt na letnich koloniach. Planowała wyemigrować do Palestyny, do czego przyuczała się w kibucu w Częstochowie. We wrześniu 1939 r. opuściła Warszawę i udała się do Równego, a po wkroczeniu tam wojsk sowieckich – do Wilna, gdzie z innymi członkami organizacji młodzieżowych rozpoczęła działalność konspiracyjną. Włączyła się w próby zorganizowania nielegalnej emigracji do Palestyny, zaangażowała w rozwój ruchu oporu na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Budowała struktury w poszczególnych gettach i zachęcała do zakładania tajnych szkół oraz podjęcia działalności społecznej.

Bardzo dużo podróżowała pomiędzy gettami i często jako pierwsza przekazywała wstrząsające informacje o masowych mordach na Żydach. Symcha Rotem zapamiętał ją z Będzina: „Tosia Altman była inna. Kiedy przyjechała do nas na kilka miesięcy przed Mordechajem, a nieszczęść było już sporo wokół, ona gadała o psychologii i filozofii. Była pierwszą, która namawiała nas, by wychodzić na aryjską stronę – to było bardzo ważne, to był przełom w naszym myśleniu. No bo jak? Z takim nosem, z taką gębą, z takimi oczyma?”.

Tosia Altman (najniżej) z koleżankami na obozie Ha-Szomer ha-Cair we Włocławku, 1937 r.Yad VashemTosia Altman (najniżej) z koleżankami na obozie Ha-Szomer ha-Cair we Włocławku, 1937 r.

Altman była łączniczką, przewoziła dokumenty, broń, pieniądze, prasę podziemną. Do Warszawy wróciła w 1940 r., ale nie na długo. Po ataku Niemiec na ZSRR zerwał się kontakt z wileńską centralą Ha-Szomer ha-Cair. Altman wyjechała więc ponownie do Wilna pod koniec 1941 r.

Pomocnik Historyczny „Powstanie w getcie warszawskim 1943” (100208) z dnia 10.04.2023; Powstanie; s. 33
Oryginalny tytuł tekstu: "Bojowcy"
Reklama