Pomocnik Historyczny

Łączniczki pomiędzy światami

Łączniczki, sanitariuszki, bojowniczki

Dwora Baran, Miriam Hajnsdorf, Ziuta Hartman, Dorka Goldkorn, Frumka Płotnicka. Dwora Baran, Miriam Hajnsdorf, Ziuta Hartman, Dorka Goldkorn, Frumka Płotnicka. Polin, GFH, DP, AN
Kobiety w żydowskim ruchu oporu.

Konspiracja. O Heli Schüpper, która była łączniczką z Krakowem, jej przyjaciółka Gusta Dawidson wspominała: „Pod luźnym sportowym płaszczykiem miała zawieszone dwa browningi, a w nowej podróżnej torbie wiozła trzy sztuki i kilka magazynków z nabojami”.

W powstaniach w dzielnicy żydowskiej (styczniowym i kwietniowym) kobiety stawiały opór, przekazywały informacje, walczyły. Pomagały rannym, przeprowadzały ludzi kanałami. Szmuglowały prasę, pieniądze i broń. Lekarki i pielęgniarki ratowały przed śmiercią w drodze do Treblinki, przed umieraniem w przepełnionych wagonach lub w komorach gazowych, podając bezbronnym śmiertelną dawkę morfiny. Niczym warszawska syrenka – symbol miasta – która dzierży w dłoniach miecz do walki i tarczę do obrony, żydowskie kobiety w jednej trzymały granat lub butelkę zapalającą, a w drugiej okruchy chleba lub garstkę owsa. Bądź kolorową chustkę. Czasem woreczek, w którym próbowały zachować fotografie, listy, cokolwiek, co łączyło je z umierającą w płomieniach żydowską przeszłością. Były łączniczkami pomiędzy światem agonii i desperacji oraz światem nadziei i wolności. Działały we wszystkich kontekstach tych ginących światów.

Kenkarta Lonki Koziebodzkiej (na nazwisko Barbary Biernackiej). Kenkarta Temy Sznajderman (na nazwisko Wandy Majewskiej).Jewish Women's ArchiveKenkarta Lonki Koziebodzkiej (na nazwisko Barbary Biernackiej). Kenkarta Temy Sznajderman (na nazwisko Wandy Majewskiej).

Bez kobiet nie zaistniałby żydowski ruch oporu. Bez nich nie byłoby w zasadzie łączności z innymi gettami, o rzeczywistości poza nimi nie wspominając. Kobiety stworzyły całą siatkę kontaktów opartą w dużej mierze na ich aktywności przedwojennej. To ówczesne silne zaangażowanie, szczególnie młodego pokolenia, w działanie polityczne umożliwiło potem rozwój konspiracji. W zasadzie od początku wojny regularnie podróżowały między miastami i mniejszymi ośrodkami, w których siedziby miały liczne organizacje polityczne i młodzieżowe. „Gazetki drukowane w Warszawie były kolportowane do innych miast; pomiędzy gettami przewoziły je z narażeniem życia łączniczki, m.

Pomocnik Historyczny „Powstanie w getcie warszawskim 1943” (100208) z dnia 10.04.2023; Powstanie; s. 38
Oryginalny tytuł tekstu: "Łączniczki pomiędzy światami"
Reklama