Pomocnik Historyczny

Autorzy

Shutterstock

Aleksander Kaczorowski – bohemista, tłumacz i pisarz, redaktor naczelny „Aspen Review Central Europe”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, popularyzator wiedzy.

Adam Krzemiński – publicysta POLITYKI.

Adam Leszczyński – dr hab., historyk i socjolog, prof. Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Łukasz Lipiński – zastępca redaktora naczelnego POLITYKI do spraw wydań cyfrowych, szef polityka.pl.

Piotr Osęka – dr hab., prof. w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Tomasz Targański – historyk i popularyzator wiedzy, współpracownik POLITYKI.

Jędrzej Winiecki – dziennikarz działu zagranicznego POLITYKI.

Tomasz Zalewski – dziennikarz, wieloletni korespondent POLITYKI w USA.

Marcin Zaremba – dr hab., prof. Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pomocnik Historyczny „Głośne zabójstwa polityczne” (100215) z dnia 13.11.2023; Wstęp; s. 5
Reklama