Pomocnik Historyczny

Autorzy

Starcie między węgierskimi huzarami i austriackimi dragonami podczas wojny o niepodległość Węgier w 1849 r.; obraz Antonina Zimmera z 1854 r. Starcie między węgierskimi huzarami i austriackimi dragonami podczas wojny o niepodległość Węgier w 1849 r.; obraz Antonina Zimmera z 1854 r. Heritage / Getty Images

Anna Brzezińska – mediewistka i pisarka.

Dominik Héjj – dr, politolog, analityk zajmujący się węgierską polityką, twórca portaluwww.kropka.hu.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., historyk, pracownik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.

Tadeusz Kopyś – dr hab., historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, popularyzator wiedzy.

Gábor Lagzi – dr hab., historyk, polonista, dyplomata, dyrektor Instytutu Liszta – Węgierskiego Centrum Kultury w Warszawie.

Radosław Lolo – dr hab., prof. AP, historyk, pracownik Instytutu Historii Akademii Piotrkowskiej.

Marian Małecki – dr hab., prof. UJ, historyk, pracownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek honorowy Węgierskiego Towarzystwa Nauk.

Miklós Mitrovits – dr, historyk, polonista, pracownik Instytutu Historii Centrum Badań Humanistycznych HUN-REN oraz Instytutu Badań Europy Środkowej Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie.

Miloš Řezník – prof. dr hab., historyk, do 2023 r. dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Marek Sobczak – dr, malarz, grafik i rysownik, pracownik POLITYKI.

Stanisław Sroka – prof. dr hab., mediewista, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Elżbieta Szawerdo – dr, filolożka, pracuje w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Węgrzy. Dzieje sąsiedztwa” (100217) z dnia 11.12.2023; Wstęp; s. 6
Reklama