Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Wiara Lenina

Dlaczego wybuchła rewolucja październikowa.

Sowiecka ikonografia przypomina święte obrazki pokazujące postaci kultu. Tu Lenin i Nadieżda Krupska - spotkanie z ludem, 1920 r. Sowiecka ikonografia przypomina święte obrazki pokazujące postaci kultu. Tu Lenin i Nadieżda Krupska - spotkanie z ludem, 1920 r. EAST NEWS
Czym była rewolucja październikowa, wydarzenie kluczowe do zrozumienia XX w.? Krwawym puczem garstki ekstremistów, historyczną koniecznością czy wydarzeniem, w którym przypadek spotkał się z utopią?
Wedle komunistycznej legendy, rewolucję rozpoczął strzał z działa krążownika Aurora.Fisss/Wikipedia Wedle komunistycznej legendy, rewolucję rozpoczął strzał z działa krążownika Aurora.

Sygnał do ataku na Pałac Zimowy w Piotrogrodzie miał dać wystrzał z krążownika „Aurora”. Tyle starsi czytelnicy pamiętają ze szkoły w PRL. Spoza szkoły zainteresowani dowiadywali się, że wodzowi rewolucji Włodzimierzowi Iljiczowi Uljanowowi, znanemu pod pseudonimem Lenin, niemiecki kajzerowski wywiad umożliwił dotarcie do Rosji ze Szwajcarii w zaplombowanym wagonie.

Dopóki istniał owoc Wielkiego Października, tj. Związek Sowiecki, dzieje rewolucji były przestrzenią ideologicznej walki, a dostęp do kluczowych archiwów zasłaniała mgła zimnej wojny. Mgła ustąpiła w latach 90. XX stulecia, odsłaniając olbrzymie braki w wiedzy o tym, co naprawdę wydarzyło się w 1917 r.

Historycy ochoczo rzucili się do otwartych archiwów. Jak jednak przebić się przez zmitologizowaną wyobraźnię, karmioną późniejszymi obrazami gułagów, stalinowskich zbrodni i innych okrucieństw, popełnionych w imię komunistycznej idei? Andrzej Walicki, najwybitniejszy bodaj polski znawca myśli rosyjskiej, radzi wszystkim, którzy biorą się za analizę rosyjskiej rewolucji, by pamiętali o słowach amerykańskiego historyka i filozofa Alasdaira MacIntyre’a. Twierdził on, że warunkiem pisania o Październiku i Leninie jest, po pierwsze, wyczucie skali. Po drugie – „wyczucie tragizmu, które konieczne jest do zrozumienia zarówno wielkości, jak i klęski rewolucji październikowej. Ci, dla których cały projekt rewolucyjnego wyzwolenia ludzkości od wyzysku i alienacji jest tylko absurdalną fantazją, nie mają kwalifikacji do pisania o komunizmie, podobnie jak ci, dla których pojęcie nadprzyrodzonego zbawienia ludzkości od grzechu jest tylko przestarzałym przesądem, nie mają kwalifikacji do pisania historii Kościoła”.

Polityka 46.2012 (2883) z dnia 14.11.2012; Historia; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Wiara Lenina"
Reklama