Historia

Historia Żydów polskich - spis treści

Polityka

SPIS TREŚCI

Kto jest Żydem polskim? strona 5

Polin

Osiedlenie 9

Populacja 13

Piąty stan 17

Gmina 22

Kultura 29

Wśród chrześcijan 35

Obowiązek nauki 40

Mistycy chasydzi 44

Ku naprawie 50

Wiek XIX

Po rozbiorach. Żydzi polscy? 55

Kwestia żydowska 60

Ścieżki modernizacji 63

Religia i polityka 66

Bomba demograficzna 70

Antysemityzm 73

Koniec starego świata 76

Na Wielkiej Wojnie 78

W II RP

Nadzieje i rozczarowania 81

Ulica żydowska 87

Kręgi kultury 94

Tumult 101

U progu wojny 104

Holocaust

Zagłada 107

Strategie przetrwania 113

Powojnie

Losy ocalonych 117

Dziedzictwo 123

Od nowa 126

Muzeum życia 130

Detale

Polin 9

Statut kaliski 11

Kazimierz i Esterka 12

Aszkenazyjczycy i sefardyjczycy 15

Menora i lampa chanukowa 17

Maca 19

Szabat 20

Rabin, rebe, cadyk, reb 23

Sztetl 24

Rodzina i dom 25

Kobieta 26

Ubiór 27

Święta żydowskie 28

Synagoga i modlitwa 30

Jidysz 32

Kirkut 34

Koszer 36

Kuchnia 39

Kabała 45

Odezwa Berka Joselewicza 57

Napisane w XIX/XX w. 62, 65, 68, 72, 75, 79

Żydowski ruch polityczny 69

Żydowscy mieszkańcy Włocławka i Warszawy 71

Hebrajski, reaktywacja 91

Sportowi Machabeusze 92

Artur Szyk 96

Nie tylko Szpilman 98

Malarstwo Żydów polskich 100

Świadek epoki 115

AUTORZY

Zofia Borzymińska – dr, kierownik Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Specjalizuje się w historii i kulturze Żydów XVIII i XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Kierownik międzynarodowego grantu, redaktor i współautorka (z Rafałem Żebrowskim) „Polskiego słownika judaistycznego. Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie”.

Michał Galas – dr hab., kierownik Zakładu Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, wiceprzewodniczący Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności. Autor publikacji z zakresu historii Żydów, judaizmu oraz duchowości żydowskiej na ziemiach polskich.

Anna Michałowska-Mycielska – dr, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią i kulturą Żydów w Rzeczpospolitej XVI–XVIII w.

Alina Molisak – dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX w. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą polsko-żydowską, literaturą jidysz, problematyką Zagłady.

Piotr Paziński – dr, literaturoznawca, eseista i tłumacz, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”. Za debiutancką powieść „Pensjonat” (o rozpadzie żydowskiego świata) został laureatem Paszportu POLITYKI w 2009 r., a w 2012 r. Europejskiej Nagrody Literackiej.

Paweł Śpiewak – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej Instytutu Socjologii, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, ostatnio wydał książkę „Żydokomuna”.

Hanna Węgrzynek – dr, adiunkt w Zakładzie Varsavianistycznym w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Zajmuje się historią Żydów w okresie staropolskim, a zwłaszcza relacjami z ludnością chrześcijańską oraz dziejami skupiska żydowskiego w Warszawie do końca XVIII w.

Marcin Wodziński – prof. dr hab. historii i literatury żydowskiej, kierownik Zakładu Studiów Żydowskich w Uniwersytecie Wrocławskim. Jego obszar zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów w XIX-wiecznej Polsce; regionalne dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska

kultura sepulkralna (utrwalania pamięci o zmarłych). Redaktor akademickiej serii Makor/Źródła wydawnictwa Austeria, serii Bibliotheca Judaica Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor naczelny półrocznika „Studia Judaica”.

Hanna Zaremska – prof. dr hab. w Instytucie Historii PAN, mediewistka. Autorka m.in.: „Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech”; „Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska”; Andrzej Żbikowski – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów. Ostatnio wydał monografię „Karski”.

Jolanta Żyndul – dr hab., kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów Polskich im. Mordechaja Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem nowoczesnych dziejów Żydów polskich i stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX w.

Dziennikarze POLITYKI: Marek Henzler, Joanna Podgórska, Adam Szostkiewicz oraz Anna Augustowska, studentka UW i UJ Autorzy detali: Anna Augustowska, Roman Frister, Iwona Kochanowska, Marek Sobczak, Adam Szostkiewicz, Marian Turski, Hanna Węgrzynek, Marcin Wodziński, Hanna Zaremska.

Reklama

Czytaj także

null
Żyjmy Lepiej

Nie dla psa czekolada. Jak karmić, żeby nasz pupil nie tył i nie chorował

Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski o tym, jak powinien jeść pies, żeby nie tył i nie chorował.

Anna Dobrowolska
26.05.2020
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną