Historia panien służących

Służba i drużba
Wielką scenę historii wprawiał w ruch tłum postaci nieznanych nam zwykle z imienia i skromnie odzianych – służba. Aż do XVIII w. ci ludzie związani byli ze swymi pracodawcami czymś znacznie więcej niż tylko kontraktem finansowym.
Szkoła dla służących w Syndenham Hill w Anglii, 1938 r.
J. A. Hampton/Getty Images

Szkoła dla służących w Syndenham Hill w Anglii, 1938 r.

Służba i państwo - dom w Nowym Jorku, 1904 r.
Museum of the City of New York/Byron Collection/FOTOCHANNELS

Służba i państwo - dom w Nowym Jorku, 1904 r.

Służąca pomagająca przy kąpieli - włoska ilustracja z XIV w.
Gustavo Tomsich/Corbis

Służąca pomagająca przy kąpieli - włoska ilustracja z XIV w.

Historię zazwyczaj umieszcza się w scenerii zamków, dworów, pól bitew, klasztorów, uniwersytetów i ratuszy miejskich, a jej aktorami czyni królów, szlachtę, biskupów i opatów, uczonych i patrycjat wielkich miast. Jest to obraz miły dla oka i rozbudzający wyobraźnię, lecz mocno niekompletny. Brakuje w nim służby.

Dla człowieka średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych doświadczenia z nią związane miały charakter kluczowy, ponieważ nieomal każdy był w jakimś momencie życia na służbie lub posiadał służbę. Dziewczęta z arystokratycznych rodzin zostawały na dworze damami we fraucymerze królowej. Synowie miejskiego patrycjatu terminowali w obcych miastach u ojcowskich partnerów w interesach. Córki rzemieślników posyłano na służbę do zaprzyjaźnionych domów, żeby wyuczyły się sztuki prowadzenia domu, a może i jakiegoś kobiecego rzemiosła, szycia albo haftu. Synowie ubogiej szlachty wychowywali się na dworach bogatszych patronów, żeby nabrać ogłady i zdobyć ich względy, jakże przydatne w dorosłym życiu. Dzieci wieśniaków, kiedy tylko podrosły i osiągnęły wiek zdatny do najemnej pracy, wędrowały do najbliższych miast i miasteczek i pracowały w domach mieszczan, żeby uwolnić rodziców od kosztów swego utrzymania i uzbierać pieniądze na start w dorosłe życie, na posag, wpisowe do terminu czy pierwszy własny kapitał. Wszyscy oni, bogaci i biedni, wysokiego czy niskiego rodu, pozostawali u kogoś na służbie.

Służba nie była po prostu pracą w naszym rozumieniu tego słowa. Owszem, miała komponent finansowy, bo wynagradzano trud pracujących i wymagano od nich wypełniania poleceń. Jednak była również ograniczoną w czasie – a niekiedy i dożywotnią – relacją społeczną i emocjonalną, wiążącą obie strony silnymi więzami lojalności i obowiązku. Spośród rozmaitych rodzajów służby najsłabiej widoczna w źródłach jest chyba służba domowa, choć pełniący ją stanowili zaskakująco dużą część mieszkańców wczesnonowożytnych miast, według szacunków – do 30 proc. Andrzej Karpiński, powołując się na taryfę poboru pogłównego z 1659 r., ustalił, że słudzy stanowili 27,5 proc. opodatkowanej ludności Warszawy. Z rejestrów podatkowych wiadomo również, że w 1662 r. we Lwowie parało się służbą 26,2 proc. mieszkańców, w 1680 r. w Lublinie – 16,4 proc., w 1699 r. w Krakowie – 17,7 proc. Szacunki z terenów Rzeczpospolitej nie odbiegają od ustaleń z miast zachodnich, mowa zatem o ogromnej rzeszy ludzi, w istotny sposób wpływającej na kształt ówczesnych rodzin, domostw i miast.

Kiedy wyobrażamy sobie sługę domową, staje nam przed oczami kilkunastoletnia uboga wieśniaczka, która w poszukiwaniu pracy przywędrowała do miasta i najęła się na służbę w mieszczańskiej kamienicy, gdzie szoruje posadzki, gotuje i pali węglem w kuchni, w nocy sypia na podłodze na skąpym sienniku obok łóżka swego chlebodawcy, a wynagrodzenie zbiera pilnie na posag. Rzeczywistość była nieco bardziej zniuansowana, choć najemna pomoc domowa stała się zajęciem wysoce sfeminizowanym. Doprowadziła do tego długoterminowa obniżka płac, która drastycznie zredukowała realne zarobki służby. I tak na przykład w 1695 r. w Tuluzie podatki płaciło 68 kucharzy i tylko dwie kucharki, a w 1789 r. spośród 225 zarejestrowanych kucharzy aż 173 było w istocie kucharkami.

Podobnie działo się w całej Europie. W połowie XVII w. 83 proc. służby w starej Warszawie to kobiety, a w Poznaniu – aż 91 proc. W tym samym czasie w parafiach Cambridge kobiety stanowiły 72–94 proc. służby domowej, a we Francji – ok. 66 proc. Mężczyźni uciekali po prostu do innych zajęć, a w mieszczańskich kuchniach i izdebkach pod schodami zostały kobiety, którym i tak płacono mniej, ekwiwalent jednej drugiej lub w najlepszym razie trzech czwartych identycznej pracy wykonywanej przez mężczyznę. Zapewne nie bez znaczenia było coraz ściślejsze rozdzielanie sfery prywatnej (domowej), do której przypisano kobiety, od sfery publicznej, w której realizowali się mężczyźni.

Najczęściej wstępowano na służbę poza miejscem urodzenia, chociaż zdarzały się takie wyjątki jak Rotterdam, gdzie wśród służących dominowały miejscowe niezamężne kobiety. Jednak zdecydowanie nie wszystkie dziewczęta przybywające do dużych miast na służbę pochodziły z plebsu i urodziły się w wiejskich chatach. W gruncie rzeczy większość z nich pochodziła z mniejszych miast i miasteczek. Były córkami rzemieślników lub nawet kupców, którzy wysyłali swoje córki na służbę do rodzin patrycjuszy. W Anglii co czwarta, niekiedy wręcz co trzecia służąca pochodziła ze szlachty i umieszczano ją pod opieką bogatszej i bardziej wpływowej rodziny, żeby nawiązała stosowne kontakty i zyskała lepsze widoki na przyszłość.

Przez długi czas służba nie była zajęciem docelowym i przewidzianym na całe życie. Postrzegano ją raczej jako pewien etap w życiu młodej dziewczyny, pomagała niezamożnym rodzicom rozwiązać problem, co tu zrobić z dziećmi, które osiągnęły już dojrzałość płciową, a jeszcze nie weszły w związek małżeński. Dziewczęta nie miały w tamtych czasach jasnego rytuału przejścia w dorosłość, ale oczywistymi krokami na drodze do samodzielności było opuszczenie rodzinnego domu i pierwsza posada. Służba była tak oczywistym wyborem dla kobiety, że podejmowało się jej aż 60 proc. Angielek w wieku od 15 do 24 lat. Zwykle spędzały w cudzym domu od 7 do 10 lat. Dostawały dach nad głową oraz wyżywienie, więc oczekiwano, że wynagrodzenie zatrzymają i zaoszczędzą na posag, lecz płace były tak niskie, że z trudem udawało im się zaoszczędzić cokolwiek. Oczywiście zdarzało się również, że służba stawała się zajęciem dożywotnim. Wiele rodzin wiązało się ze swoimi służącymi tak mocno, że uwzględniano je w testamentach, powierzano ich opiece małoletnie dzieci i zapewniano im spokojną, dostatnią starość. Jednak autorytety moralne epoki podkreślały, że najwłaściwszą i najbezpieczniejszą przystanią każdej kobiety jest małżeństwo. Podstawowym obowiązkiem kobiety było rodzenie i wychowywanie dzieci oraz prowadzenie własnego gospodarstwa. Służbę postrzegano jedynie jako etap pośredni, acz niezbędny, żeby dziewczęta nauczyły się prowadzić dom i poczekały z małżeństwem do chwili, kiedy będą finansowo i społecznie gotowe podjąć obowiązki żony i matki. Dopiero w XVIII w. służba stała się bardziej wyspecjalizowaną i długotrwałą, niekiedy wręcz dożywotnią pracą.

Wchodząc pod cudzy dach, służąca stawała się niejako częścią rodziny i oddawała się pod władzę pana domu. Moraliści dopatrywali się korzeni etycznych relacji służby i panów w Liście św. Pawła do Efezjan, w którym zalecał niewolnikom, żeby służyli swoim panom jak samemu Chrystusowi. Od sług oczekiwano zatem przede wszystkim wierności i lojalności, a posłuszeństwo wysławiano jako najwyższą cnotę. Wzajemne zaufanie uważano za fundament relacji służby z chlebodawcami, bo przecież służące znały najskrytsze sekrety swoich pracodawców, przygotowywały im jedzenie, wychowywały dzieci, dzieliły ich niedole, a w potrzebie nawet czasami ratowały ich własnymi funduszami. W uboższych domach służba układała się do snu w tych samych pomieszczeniach co państwo i jadła z nim przy tym samym stole, bo po prostu w domach nie było dość miejsca, żeby wykroić przestrzeń wyłącznie dla służby; dopiero w XIX w. sfery państwa i służby zostają skrupulatnie rozdzielone. Właśnie ta bliskość służby i państwa sprawiała, że wierność była absolutnie kluczowa we wczesnonowożytnej koncepcji służby. Dlatego z ogromną surowością ścigano wykroczenia służby przeciwko chlebodawcom i kradzieże czy przemoc ze strony służby karano znacznie surowiej, niż gdyby popełnili je ludzie obcy.

Czytaj także

Teksty historyczne

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną