Historia

Regulamin konkursu „Gra z Cichociemnymi”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs POLITYKI „Gra z Cichociemnymi”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez tygodnika POLITYKA, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6, zwaną dalej POLITYKĄ.
2. Konkurs rozpoczyna się 13 maja 2016 roku i trwa do momentu otrzymania poprawnych odpowiedzi.
3. W Konkursie przyznane zostaną trzy egzemplarze gry „Czas honoru: Operacja Most III.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników POLITYKI oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
5. Pytania konkursowe zostaną zamieszczone na profilu POLITYKI na Facebooku.

ZASADY KONKURSU

6. Żeby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na trzy przygotowane przez organizatora pytania.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a. wejść stronę profil POLITYKI na Facebooku
b. wysłać odpowiedzi w prywatnej wiadomości na Facebooku
8. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną grę
9. Zwyciężą 3 osoby, które jak najszybciej udzielą poprawnych odpowiedzi. Informację o wygranej otrzymają w wiadomości zwrotnej.

NAGRODY

10. W puli nagród są trzy egzemplarze gry „Czas honoru. Operacja: Most III” (Wydawnictwo Phalanx).
11. Jeśli w podanym terminie (od 13 maja 2016 roku) mniej niż 3 osoby weźmie udział w Konkursie, wówczas nagrodę otrzyma tylko tyle osób, ile prawidłowo odpowiedziało na pytania.
12. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w kwotach pieniężnych.
14. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

ZASTRZEŻENIA

15. Przez wysłanie odpowiedzi konkursowej uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.
16. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ jako administratora danych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
17. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: POLITYKA Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (dawniej POLITYKA Spółdzielnia Pracy), Warszawa 02-309, przy ul. Słupecka 6.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Kraj

Tata Maty

W przewrotnym sensie jest beneficjentem rządów PiS, gdyż będąc ich konsekwentnym krytykiem, stał się znaczącą osobistością życia publicznego. Niektórzy określają go mianem „opozycyjnego celebryty”, na co Marcin Matczak nieco się zżyma. Ale w sumie nieźle oddaje ono jego status.

Rafał Kalukin
18.10.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną