Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Drużyna Solidarności

Kandydaci '89

Posłowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego podczas liczenia głosów za powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, 12 września1989 r. Posłowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego podczas liczenia głosów za powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, 12 września1989 r. Jan Bogacz / PAP
Przed czerwcowymi wyborami 1989 r. strona solidarnościowa w wyjątkowo krótkim czasie i trudnych okolicznościach musiała wyłonić kandydatów na swych posłów i senatorów.
Siedziba Komitetu Obywatelskiego Solidarność w kawiarni „Niespodzianka” na pl. Konstytucji w Warszawie, maj 1989 r.Piotr Wójcik/Agencja Gazeta Siedziba Komitetu Obywatelskiego Solidarność w kawiarni „Niespodzianka” na pl. Konstytucji w Warszawie, maj 1989 r.

Pod koniec marca 1989 r. przywódcy Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność (Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Andrzej Wielowieyski, Henryk Wujec, Antoni Stawikowski, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Grażyna Staniszewska) uzgodnili powołanie regionalnych sztabów wyborczych, których zadaniem miało być m.in. wytypowanie kandydatów do parlamentu oraz sporządzenie regionalnych list Solidarności do Sejmu i Senatu. Całość działań miał z kolei koordynować centralny sztab wyborczy, a akcję wyborczą firmować Komitet Obywatelski. Zadecydowano również, że nie należy dopuścić do tego, by działacze Solidarności byli wysuwani przez inne organizacje lub by z ramienia związku kandydowały osoby niemające akceptacji KO i Lecha Wałęsy. Wstępnie opowiedziano się także za centralizacją w sprawie kandydatów na miejsca do obsadzenia, co oznaczało ustalenie jednej, popieranej w każdym okręgu listy.

W kwietniu 1989 r. formalną uchwałę w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu przyjęła Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność. Zwróciła się ona do Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie z wezwaniem „do objęcia patronatu” nad kampanią wyborczą jako Komitet Obywatelski Solidarność. Jednocześnie zalecała regionalnym strukturom związku zorganizowanie (we współpracy z NSZZ Rolników Indywidualnych) wojewódzkich i regionalnych Komitetów Obywatelskich Solidarność. I to właśnie ich zadaniem miało być „formowanie regionalnych list kandydatów”, wystawianie przedstawicieli do komisji wyborczych oraz prowadzenie kampanii wyborczej. Na podstawie tych zestawień regionalnych zbiorczą listę krajową miał z kolei opracować KO Solidarność. Miała ona uzyskać „pełne poparcie” Solidarności oraz jej przewodniczącego.

Polityka 23.2016 (3062) z dnia 31.05.2016; Historia; s. 60
Oryginalny tytuł tekstu: "Drużyna Solidarności"
Reklama