Historia

Drużyna Solidarności

Kandydaci '89

Posłowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego podczas liczenia głosów za powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, 12 września1989 r. Posłowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego podczas liczenia głosów za powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, 12 września1989 r. Jan Bogacz / PAP
Przed czerwcowymi wyborami 1989 r. strona solidarnościowa w wyjątkowo krótkim czasie i trudnych okolicznościach musiała wyłonić kandydatów na swych posłów i senatorów.
Siedziba Komitetu Obywatelskiego Solidarność w kawiarni „Niespodzianka” na pl. Konstytucji w Warszawie, maj 1989 r.Piotr Wójcik/Agencja Gazeta Siedziba Komitetu Obywatelskiego Solidarność w kawiarni „Niespodzianka” na pl. Konstytucji w Warszawie, maj 1989 r.

Pod koniec marca 1989 r. przywódcy Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność (Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Andrzej Wielowieyski, Henryk Wujec, Antoni Stawikowski, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Grażyna Staniszewska) uzgodnili powołanie regionalnych sztabów wyborczych, których zadaniem miało być m.in. wytypowanie kandydatów do parlamentu oraz sporządzenie regionalnych list Solidarności do Sejmu i Senatu.

Reklama

Czytaj także

Ja My Oni

Jak nie skrzywdzić swoich dzieci

Anna Górska o tym, jak radzić sobie z przekonaniem o niesprawiedliwym traktowaniu w dzieciństwie.

Joanna Cieśla
13.11.2018
Reklama