Historia

Mit buntu

Czego uczy nas o Polakach rokosz Zebrzydowskiego

Mikołaj Zebrzydowski i Król Zygmunt III Waza Mikołaj Zebrzydowski i Król Zygmunt III Waza Forum
W rokoszu Zebrzydowskiego można doszukać się początków mitu Polaka, który wolność ukochał bardziej niż samo państwo, jego przetrwanie i rozwój.
Akt detronizacji Zygmunta III wydany przez rokoszan 24 czerwca 1607 r. w obozie pod JeziornąAN Akt detronizacji Zygmunta III wydany przez rokoszan 24 czerwca 1607 r. w obozie pod Jeziorną

Rokosz sandomierski, bardziej znany jako rokosz Zebrzydowskiego, rozpoczął się 24 czerwca 1607 r., gdy pod Jeziorną brać szlachecka ślubowała: „Wypowiadam posłuszeństwo królowi szwedzkiemu Zygmuntowi III, dotąd królowi polskiemu, jako temu, który złamał przysięgę Moskwie, złamał przysięgę Szwedom, złamał przysięgę i nam, cnotliwemu polskiemu narodowi, i więcej go za pana nie mam”. Dwa tygodnie później – 5 lipca – w bitwie pod Guzowem wojska wierne Zygmuntowi III Wazie rozbiły buntowników.

Polityka 26.2017 (3116) z dnia 27.06.2017; Historia; s. 54
Oryginalny tytuł tekstu: "Mit buntu"

Czytaj także

Ludzie i style

Związki romantyczne: zachowania, które wydają się normalne, a są toksyczne

Zdarza się, że mylimy zachowania, które są do zaakceptowania, z takimi, które stopniowo nasze związki wyniszczają.

Polityka.pl
13.05.2017