Historia

Partner w potrzebie

1939: kulisy brytyjskich gwarancji dla Polski

Parada wojsk niemieckich w zajętej Pradze, marzec 1939 r. Złamanie przez Hitlera gwarancji pokojowych oburzyło Brytyjczyków. Parada wojsk niemieckich w zajętej Pradze, marzec 1939 r. Złamanie przez Hitlera gwarancji pokojowych oburzyło Brytyjczyków. Bettmann/Corbis / Getty Images
Kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny Brytyjczycy zagwarantowali Polsce natychmiastową pomoc w razie zagrożenia jej niepodległości.
Brytyjski minister spraw zagranicznych Edward Halifax (z prawej) wita ministra Józefa Becka (z lewej) na londyńskim dworcu Victoria. W środku stoi ambasador Edward Raczyński. Kwiecień 1939 r.Narodowe Archiwum Cyfrowe Brytyjski minister spraw zagranicznych Edward Halifax (z prawej) wita ministra Józefa Becka (z lewej) na londyńskim dworcu Victoria. W środku stoi ambasador Edward Raczyński. Kwiecień 1939 r.

„…w wypadku jakiejkolwiek akcji, która wyraźnie zagrażałaby niepodległości Polski i której rząd polski uznałby za konieczne przeciwstawić się swymi siłami narodowymi, rząd J.K. Mości będzie uważał, iż jest zobowiązany do natychmiastowego okazania rządowi polskiemu wszelkiej pomocy, jakiej będzie w stanie mu udzielić”.
Neville Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii, 31 marca 1939, Izba Gmin

To był szczególny dzień; zimno, w Londynie padał deszcz, ale w brytyjskich gabinetach ministerialnych i w siedzibie premiera na Downing Street 10 atmosfera była gorąca.

Czytaj także

Kraj

Jak Jarosław Kaczyński zbudował sobie sektę?

Dlaczego tak wiele osób tak bardzo wierzy w talenty, umiejętności, wiedzę, siłę moralną i osobiste przymioty, słowem – w nadzwyczajność Jarosława Kaczyńskiego?

Ewa Wilk
05.04.2016