Historia

Kruche spoiwo

1569: unijne poprawki Litwinów

„Unia lubelska” na obrazie Jana Matejki. „Unia lubelska” na obrazie Jana Matejki. Maciej Szczepańczyk / Wikipedia
Unię, zawartą 450 lat temu między Koroną i Litwą, Litwini przez lata uważali za niekorzystną i usiłowali ją poprawić.
„Unia lubelska”, Marcello Bacciarelli, 1796 r.Alamy Stock Photo/BEW „Unia lubelska”, Marcello Bacciarelli, 1796 r.

Z dużym rozgoryczeniem została przyjęta w Wielkim Księstwie Litewskim unia z Koroną zawarta 1 lipca 1569 r. w Lublinie. Większość elit politycznych uznała ją za dyktat siłą narzucony przez Polaków. Najbardziej wpływowy litewski magnat – wojewoda wileński i kanclerz wielki Mikołaj „Rudy” Radziwiłł – wyraził swoją opinię w liście do krewniaka, Mikołaja Krzysztofa „Sierotki”: „Ale co Polak sobie utworzył na swe dobro, a moje złe, to ty Litwinie poprzysiąż, wyznaj, potwierdź jego zwierzchność nad sobą, a swoje poddaństwo jemu”.

Czytaj także

Społeczeństwo

Ukraińska kelnerka o swojej pracy w polskich hotelach

Kobiety traktują nas jak powietrze, mężczyźni często proponują nam seks, a dzieci uważają za służące, którym nie należy się szacunek – opowiada Ukrainka, która od czterech lat pracuje na polskim wybrzeżu.

Katarzyna Zdanowicz
17.07.2019