Historia

Oszczerstwo krwi

Oszczerstwo ks. Guza

Obraz rzekomego mordu rytualnego wiszący w katedrze sandomierskiej Karol de Prevot namalował w pierwszej poł. XVIII w. na zlecenie proboszcza Stefana Żuchowskiego, zagorzałego antysemity. Od 2006 r. był zasłonięty, w 2014 r. go odsłonięto, ale umieszczono przy nim tablicę wyjaśniającą, że przedstawia nieprawdę: „Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca”. Obraz rzekomego mordu rytualnego wiszący w katedrze sandomierskiej Karol de Prevot namalował w pierwszej poł. XVIII w. na zlecenie proboszcza Stefana Żuchowskiego, zagorzałego antysemity. Od 2006 r. był zasłonięty, w 2014 r. go odsłonięto, ale umieszczono przy nim tablicę wyjaśniającą, że przedstawia nieprawdę: „Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca”. Grzegorz Bogacz / Forum
Komisja Dyscyplinarna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego umorzyła dochodzenie w sprawie ks. prof. Tadeusza Guza, który stwierdził, że mordowanie przez Żydów chrześcijańskich dzieci i toczenie ich krwi na macę może opierać się na historycznych faktach.
Ks. Tadeusz Guz.Krzysztof Ćwik/Agencja Gazeta Ks. Tadeusz Guz.

Decyzja Komisji nie liczy się z ustaleniami badaczy ani z nauczaniem Kościoła. Kościół współczesny jasno stwierdza, że nigdy nie było żydowskiego mordu rytualnego, a chrześcijanin takie insynuacje musi potępić jako oszczerstwa obraźliwe wobec narodu żydowskiego.

Dwie instytucje wydały po umorzeniu dochodzenia ostre oświadczenia: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zygmunt Stępiński, dyrektor POLIN, napisał: „Szanując autonomię uczelni, nie mogę milczeć, gdy w świat idzie przekaz rodem z »Protokołów mędrców Syjonu«, nazistowskiej czy stalinowskiej propagandy. To wszystko w XXI w., w kraju tak doświadczonym przez historię jak Polska, po prostu nie mieści się głowie”.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny zaprotestowało nie tylko przeciwko umorzeniu, ale i jego uzasadnieniu, „które w istocie stanowiło potwierdzenie oburzających stwierdzeń ks. Guza”. Ryszard Holzer na stronie internetowej wiadomo.co napisał, że Komisja Dyscyplinarna KUL, „zamiast potępić i wywalić ks. Guza na zbity pysk’’, stwierdziła, że jego oszczerstwa to wiedza naukowa. Syn znanego historyka Jerzego Holzera dodaje, że rady wydziałów historycznych polskich uniwersytetów powinny zerwać kontakty z KUL.

Co powiedział ks. Guz

A było tak. 26 maja 2018 r. ks. Tadeusz Guz – ur. 1959, teolog, filozof, wykładowca w Instytucie Filozofii KUL, mianowany profesorem nauk humanistycznych przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2017 r. – podczas wykładu publicznego w Warszawie, pod patronatem „Naszego Dziennika”, podjął temat rzekomych mordów rytualnych przypisywanych Żydom.

Powiedział: „My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne [wytłuszczenie red.

Polityka 16.2021 (3308) z dnia 13.04.2021; Historia; s. 59
Oryginalny tytuł tekstu: "Oszczerstwo krwi"
Reklama