Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Towarzystwo szarych eminencji

Jezuici: towarzystwo szarych eminencji. Dlaczego słynny zakon został zlikwidowany

Wizerunek założyciela zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli autorstwa Jana van Balena, 1643 r. Wizerunek założyciela zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli autorstwa Jana van Balena, 1643 r. Heritage Images / Getty Images
Kiedy 21 lipca 1773 r. papież ogłosił zniesienie zakonu jezuitów po ponad 230 latach jego istnienia, zakończyła się pewna epoka w rozwoju nowożytnego Kościoła rzymskiego.
Strona tytułowa kazań księdza Piotra Skargi
wydanych w Krakowie w 1600 r.Muzeum Narodowe w Warszawie Strona tytułowa kazań księdza Piotra Skargi wydanych w Krakowie w 1600 r.

Likwidacja jezuitów 250 lat temu ogłoszona przez Klemensa XIV w brewe „Dominus ac Redemptor” (Pan i Odkupiciel) oznaczała zniknięcie zakonu, który przez dwieście lat dominował w katolickiej Europie i zyskał fundamentalny wpływ na wewnętrzną politykę kościelną i świecką państw oraz na stosunki międzynarodowe. Jego przedstawiciele potrafili poruszać się – często jako przysłowiowe szare eminencje – za kulisami negocjacji dyplomatycznych, zdobywali ważne stanowiska na dworach królewskich, z ich szeregów rekrutowali się doradcy, a głównie spowiednicy (co często oznaczało to samo) europejskich monarchów, zwłaszcza Habsburgów, ale także polsko-saskich Augustów, np. ojciec Ignazio Guarini był jedną z legendarnych wpływowych postaci na dworze Augusta III, a jako spowiednik króla i jego habsburskiej żony wywierał znaczny wpływ na osobiste decyzje monarchy.

Żołnierze kontrreformacji

Początki zakonu wiązały się z ruchem reformatorskim w Kościele katolickim w XVI w. Jego założycielem był pierwotnie baskijski szlachcic św. Ignacy Loyola. Gdy kontuzja zakończyła jego karierę wojskową, zwrócił się ku mistycyzmowi i duchowości. Na paryskim Montmartre w latach 30. wraz z przyjaciółmi, studentami Sorbony, założył grupę, z której wyłonił się nowy zakon, oficjalnie uznany w 1540 r. przez papieża Pawła III. Towarzystwo Jezusowe (Societas Jesu – JS), jak zaczęło się nazywać, kładło duży nacisk na edukację, posłuszeństwo i hierarchię.

Ruch kontrreformacyjny był nie tylko reakcją na reformację europejską, ale przede wszystkim odpowiedzią Kościoła katolickiego na te same wyzwania, z których wyrosła reformacja. Wraz z narastającymi konfliktami religijnymi w Europie nowy zakon otrzymał szczególne zadanie zwalczania wyznań niekatolickich i przywracania niekatolików do „prawdziwej wiary”.

Polityka 30.2023 (3423) z dnia 18.07.2023; Historia; s. 63
Oryginalny tytuł tekstu: "Towarzystwo szarych eminencji"
Reklama