Kraj

Fakty po pakcie

20 lat z konkordatem. Czy był w ogóle potrzebny?

Konkordat to umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca stosunki między władzą a Kościołem. Konkordat to umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca stosunki między władzą a Kościołem. Maciej Belina Brzozowski / PAP
Strona kościelna nieporównanie częściej narusza zapisy konkordatu. Chodzi przede wszystkim o zasadę wzajemnej niezależności i autonomii.
Dr Paweł Borecki, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Piotr Małecki/Polityka Dr Paweł Borecki, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tekst został opublikowany w POLITYCE w lutym 2013 roku.

Joanna Podgórska: – Potrzebny nam był ten konkordat?
Paweł Borecki: – Państwu konkordat nie był do niczego potrzebny. Może poza pewną stabilizacją relacji z Kościołem katolickim przed referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej. Ale jak pokazała historia, ta stabilizacja była krótkotrwała; kilkuletnia. Dzisiaj znów jesteśmy świadkami bardzo wyraźnej polaryzacji przestrzeni publicznej w sprawach światopoglądowych.

Polityka 08.2013 (2896) z dnia 19.02.2013; Kraj; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Fakty po pakcie"

Czytaj także

Kultura

Wojewódzki z Matą o „Patointeligencji” i „Patoreakcji”

Mata, autor „Patointeligencji”, który właśnie opublikował nowy utwór z równie mocnym tekstem: – Społeczną rolą artysty czasami jest wystawienie się na strzał. Ja się czuję z tym dobrze, to zamieszanie czemuś służy.

Kuba Wojewódzki
03.04.2021