Rabat na prenumeratę cyfrową Polityki

kup taniej do 50%

Subskrybuj
Kraj

Fakty po pakcie

20 lat z konkordatem. Czy był w ogóle potrzebny?

Konkordat to umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca stosunki między władzą a Kościołem. Konkordat to umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca stosunki między władzą a Kościołem. Maciej Belina Brzozowski / PAP
Strona kościelna nieporównanie częściej narusza zapisy konkordatu. Chodzi przede wszystkim o zasadę wzajemnej niezależności i autonomii.
Dr Paweł Borecki, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Piotr Małecki/Polityka Dr Paweł Borecki, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tekst został opublikowany w POLITYCE w lutym 2013 roku.

Joanna Podgórska: – Potrzebny nam był ten konkordat?
Paweł Borecki: – Państwu konkordat nie był do niczego potrzebny. Może poza pewną stabilizacją relacji z Kościołem katolickim przed referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej. Ale jak pokazała historia, ta stabilizacja była krótkotrwała; kilkuletnia. Dzisiaj znów jesteśmy świadkami bardzo wyraźnej polaryzacji przestrzeni publicznej w sprawach światopoglądowych.

Polityka 08.2013 (2896) z dnia 19.02.2013; Kraj; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Fakty po pakcie"
Reklama