Kraj

Najważniejsze tezy exposé Ewy Kopacz

Ewa Kopacz przedstawia exposé swojego rządu. Ewa Kopacz przedstawia exposé swojego rządu. Kancelaria Prezesa RM
Premier przedstawiła priorytety nowego rządu, exposé trwało ok. 45 minut. Nie proszę o sto dni spokoju, proszę o sto dni współpracy – zakończyła przemówienie Ewa Kopacz.

W dopracowywanym do ostatniej chwili exposé premier Ewa Kopacz przedstawiła priorytety swojego gabinetu. O 14.00 o programie rządu będą dyskutować przedstawiciele poszczególnych klubów. Wystąpienia zakończą się ok. godz. 19.00, a już o 19.30 Sejm zagłosuje nad wotum zaufania dla nowego rządu. 

– Zmiana rządu wynika z wielkiego sukcesu, jakim jest wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej – podkreśliła nowa premier. Przemówienie rozpoczęła od podziękowań i gratulacji dla swojego poprzednika. – Jestem gotowa na krytykę – zapewniła.

Główne tezy przemówienia Ewy Kopacz:

1. Odbudowanie zaufania Polaków – do rządu, polityków i polityki. – Polacy nie chcą rewolucji, ale każdy z nich oczekuje zmiany – stwierdziła Ewa Kopacz. Podstawowym celem rządu będzie troska o bezpieczeństwo polskich rodzin. Ewa Kopacz zaapelowała też do Jarosława Kaczyńskiego: – Zdejmijmy z Polski klątwę nienawiści. Żeby odbudować zaufanie Polaków, potrzeba ponadpartyjnego porozumienia – przekonywała premier Kopacz. – Jestem lekarzem. Lekarz nie pyta o poglądy i przekonania. Tak swoją misję rozumiem

2. Polska w Unii Europejskiej. Należy zadbać, podkreślała nowa premier, o jedność i solidarność obozu demokratycznego. Zdaniem Ewy Kopacz Polska nie może stawiać sobie nierealistycznych celów, musi się liczyć w Europie i na świecie. – Będziemy zabiegać o wzmacnianie polityki energetycznej i stworzenie unii energetycznej.

3. Bezpieczeństwo, modernizacja armii. – Zwiększymy wydatki obronne, począwszy od 2016 r., od 2 proc. PKB. Od 2015 r. rząd przeznaczy 39 mln zł na żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów. Ewa Kopacz chce też uhonorować weteranów. Szczegółowy plan zostanie przedstawiony w listopadzie.

4. Przystąpienie do strefy euro, ale poprzedzone dokładnym rozpoznaniem ryzyka i korzyści, z jakim się ono wiąże. – Musimy spełnić wszystkie kryteria w sprawie przyjęcia euro, bo to jest dobre dla polskiej gospodarki

5. Gospodarka. Rząd przygotuje ustawę antykryzysową dla firm, które straciły na rosyjskim embargu (wsparcie do kwoty 500 mln zł). Zapewni dopłaty do wynagrodzeń lub szkoleń dla producentów czy refundacji składek na ZUS. 

Plan nowej ordynacji podatkowej zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku. – To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szybkiego kredytu na cele inwestycyjne, program Deminimis zostanie wydłużony do 2016 r.

6. Górnictwo. Rząd dołoży starań, by przyspieszyć prace nad ustawą, która ochroni górnictwo przed nieuczciwą konkurencją, zagwarantuje jej unowocześnienie i restrukturyzację m.in. poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania kopalni. Górnictwo ma się stać branżą rentowną. Ewa Kopacz podkreśliła, że jej rząd nie godzi się na drogą energię. 

7. Polityka społeczna. W 2015 wydatki na budowę żłobków i przedszkoli wzrosną do 100 mln złotych. W latach 2015–2020 rząd wesprze stworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli (inwestycja warta 2 mld złotych). Od 2016 z urlopów rodzicielskich mają móc skorzystać wszyscy rodzice: bezrobotni, zatrudnieni na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Nowe świadczenia rodzicielskie (1 tys. zł) będzie można pobierać 12 miesięcy od urodzenia dziecka (w przypadku bliźniąt – dłużej).

8. Waloryzacja emerytur. – Chcę stworzyć instytucję dziennych domów opieki dla seniorów. Dotrzymam obietnicy waloryzacji emerytur. W 2015 roku wydamy na to 3,8 mld zł – zapowiedziała Ewa Kopacz. 

9. Edukacja. Ze szkół ma zniknąć „śmieciowe jedzenie”. Powszechnie stosowany będzie (jak najnowocześniejszy) monitoring. Od przyszłego roku zostaną wprowadzone darmowe podręczniki dla kolejnych klas podstawowych i gimnazjalnych.

Rząd chce przede wszystkim lepiej finansować polskie szkolnictwo (wydatki na naukę wzrosną do 2 proc. PKB do 2020 r.), większą uwagę zwrócić również na kształcenie zawodowe (zostanie wdrożony program odbudowy szkolnictwa zawodowego). 

10. Szkolnictwo wyższe. Dla studentów zostanie uruchomiony program stażu w instytucjach publicznych. Najzdolniejszym od 2016 r. zostanie zapewniona możliwość studiów na najlepszych zagranicznych uczelniach, pod warunkiem, że 5 lat po powrocie ze studiów przepracują w naszym kraju. Do 2020 r. wydatki na naukę mają wzrosnąć do 2 proc. PKB. 

11. Zdrowie. – Najważniejszym zadaniem ministra zdrowia będzie w najbliższym czasie wdrożenie pakietu kolejkowego i onkologicznego. Od 2015 r. sfinansujemy też specjalizację ponad 3,5 tys. lekarzy rezydentów – po to, żeby zwiększyć dostęp ludzi do opieki medycznej.

12. Infrastruktura. Polskę czeka „rewolucja kolejowa”. – W 2014 r. oddamy do użytku 160 km dróg ekspresowych i podpiszemy umowę na kolejne 300 km. W 2015 r. oddamy już 250 km dróg ekspresowych i podpiszemy umowę na kolejne 500 km. Oddamy do użytku pełną sieć autostrad: A1 A2 i A4 – zapowiedziała premier. 

Inwestycje kolejowe zostaną znacznie przyspieszone. Czas przejazdu z Gdańska do Warszawy ma zostać skrócony do 3 godzin, a z Katowic do Warszawy – do ok. 2 godzin i 30 minut.

W 2015 r. na tory mają wyjechać nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł. Ok. 70 proc. taboru intercity zostanie zmodernizowana na koniec kadencji.

Na nowy tabor autobusowy i tramwajowy rząd wyda 13,5 mld zł. 

13. Rozwój technologii i kultura. Rząd chce nadążać za zmianami cywilizacyjnymi i zapewnić powszechny dostęp do internetu. – Uruchomimy nowy program Kultura Dostępu, który zapewni tańsze bilety do muzeów i teatrów, darmowe lekcje dla dzieci i młodzieży, lepszą oferta w bibliotekach.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Kraj

Polityczna historia polskiego Kościoła: od Wyszyńskiego do Jędraszewskiego

Stanisław Obirek, profesor nauk humanistycznych, teolog, antropolog kultury, historyk, były jezuita.

Joanna Podgórska
12.09.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną