Kraj

Co czeka lewicę?

Polemika z tekstem Jacka Żakowskego „Lewica św. Katarzyny”

Polityka
Artykuł Jacka Żakowskiego („Lewica św. Katarzyny”, POLITYKA 12) stanowi ważny głos w dyskusji na temat przyszłości polskiej lewicy. W kilku kwestiach zgadzamy się z autorem, a w innych pragniemy podjąć dyskusję.

Diagnozując przyczyny złej kondycji lewicy w Polsce, Żakowski zwraca uwagę na to, że nie jest to zjawisko wyłącznie polskie. W jakimś stopniu dotyczy to całej Europy, ale w jej zachodniej części partie socjaldemokratyczne są na tyle zakorzenione, że – choć osłabione – odgrywają znaczniejszą rolę niż w byłych państwach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Odpływ części elektoratu dotknął zresztą nie tylko partie lewicowe, ale także ich tradycyjną konkurencję – ugrupowania konserwatywne i chadeckie.

Polityka 13.2015 (3002) z dnia 24.03.2015; Polemiki; s. 107
Oryginalny tytuł tekstu: "Co czeka lewicę?"

Czytaj także

Społeczeństwo

Adoptujemy zwierzęta, bo pełnią w naszych domach rolę wiecznych i wiernych dzieci

Gdy ruszamy na ratunek, aby ulżyć cierpiącemu stworzeniu, przede wszystkim chcemy pomóc samym sobie.

Elżbieta Turlej
26.11.2013