Kraj

34 856 tysięcy wyniesie liczba ludności w Polsce w 2050 r.

W roku 2050 będzie nas ponad 3,1 mln mniej. W roku 2050 będzie nas ponad 3,1 mln mniej. MiriamKaina / PantherMedia

34 856 tysięcy wyniesie liczba ludności w Polsce w 2050 r. według najnowszej prognozy GUS, czyli zmniejszy się o ponad 3,1 mln. Największe spadki odczujemy już za 15 lat. Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego GUS spodziewa się dalszych niekorzystnych zmian w strukturze ludności według wieku oraz zmniejszania się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. W 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły 31,5 proc. populacji, a ich liczba wzrośnie o 5,1 mln w porównaniu z 2014 r.

Polityka 5.2016 (3044) z dnia 26.01.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 10

Czytaj także

Społeczeństwo

Dramat dzieci z wrodzonymi wadami

Co roku rodzi się ponad 2 tys. dzieci z głębokimi wadami. Ich rodziców czasem trzeba zastąpić lub im pomóc. Lecz nie ma kto tego zrobić.

Agnieszka Sowa
01.11.2016