Kraj

Rolnicy najlepsi

Strona resortu rolnictwa Strona resortu rolnictwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / •

70 proc. serwisów internetowych administracji publicznej pozostaje niedostępnych dla osób z niepełnosprawnościami – wynika z raportu Fundacji Widzialni. W 2016 r. przebadane zostały serwisy najważniejszych osób i instytucji, ministerstw, a także innych instytucji publicznych. Ocenę niedostateczną – jeśli chodzi o dostępność serwisów dla osób z niepełnosprawnościami – otrzymały ministerstwa: Infrastruktury i Budownictwa, Sportu i Turystyki, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Energii, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych. Oceną bardzo dobrą została natomiast wyróżniona strona www resortu rolnictwa i rozwoju wsi; dobrą zaś ministerstw: Rozwoju, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Finansów, a także Cyfryzacji.

Polityka 27.2016 (3066) z dnia 28.06.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Reklama