Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Czy powstanie polski Jobbik?

Członek ONR Członek ONR Łukasz Dejnarowicz / Forum

Od początku rządów PiS powraca pytanie: czy w Polsce, obok wzorowanej na węgierskim Fideszu partii władzy, może powstać ugrupowanie nacjonalistyczne podobne do Jobbiku? PiS zawsze dość skutecznie dbał o to, by na prawo od niego nie rosła konkurencja. Badania wskazują jednak, że grupa Polaków o poglądach nacjonalistycznych jest całkiem liczna. Według CBOS (badanie z października 2016 r.) 7 proc. Polaków uważa się za nacjonalistów, a 17 proc. popiera działania takich organizacji jak ONR i Młodzież Wszechpolska. Jeszcze szersza grupa (między 30 a 40 proc. Polaków) podziela klasyczne poglądy endeckie, czyli niechęć do Żydów oraz przekonanie, że katolicyzm należy do istoty polskości. Co trzeci badany uważa, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na sprawy naszego kraju (przeciwnego zdania jest 37 proc.), a 38 proc. – że prawdziwy Polak powinien być katolikiem (przeciwnych jest 52 proc.). Podobnie liczne grono jest zdania, że homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie należy go tolerować (48 proc. jest przeciw).

Polacy w ogromnej większości uważają się za patriotów (88 proc.) i są dumni ze swojej przeszłości – trzy czwarte badanych uważa, że możemy się tak czuć, ponieważ w swojej historii postępowaliśmy bardziej szlachetnie niż inne narody (nie zgadza się z tym co piąty ankietowany). Poczucie dumy z bycia Polką lub Polakiem znacząco wzrosło w ciągu ostatnich sześciu lat (o 14 pkt proc). Jednocześnie zdecydowana większość (90 proc.) nigdy nie wstydziła się swojej narodowości bądź bardzo rzadko odczuwała wstyd z tego powodu. Silne jest też poczucie dziejowej niesprawiedliwości – według 76 proc. naród polski był częściej krzywdzony niż inne (przeciwnego zdania jest 14 proc.

Polityka 3.2017 (3094) z dnia 17.01.2017; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Reklama