Polityka. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

Subskrybuj
Kraj

Polski Paszport 2018

Polityka

W nawiązaniu do opublikowanego w ostatnim wydaniu tygodnika POLITYKA artykułu Rafała Kalukina „Harce suwerena” i fragmentu: „Tylko czekać, jak dumna i suwerenna Polska wystąpi o zwrot Wilna i Lwowa, o których polskości w nowych wzorach paszportów przypomniało MSZ”, zwracamy uwagę, że kampania społeczna Zaprojektuj z nami POLSKI PASZPORT 2018, w ramach której wybierany jest wzór nowego paszportu, nie jest inicjatywą resortu spraw zagranicznych lecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Polityka 37.2017 (3127) z dnia 12.09.2017; Do i od Redakcji; s. 90
Reklama

Czytaj także

Historia

Od SB do NATO i UE

Książka amerykańskiego dziennikarza Johna Pomfreta pokazuje, jak po 1989 r. solidarnościowe władze z pomocą byłych szpiegów SB otworzyły nam drzwi na Zachód.

Grzegorz Rzeczkowski
17.01.2022