Kraj

Wędrujący ośrodek władzy

Tydzień w polityce

Uchwalenie przez Sejm ustaw sądowniczych będzie można uznać za domknięcie nowego systemu w Polsce. Jaki system domyka Jarosław Kaczyński?

Prezydent Duda nie doznał „łaski stanu” i nie podjął z dużym opóźnieniem roli, jaką wyznaczyła mu konstytucja. Nie przeobraził się w jej obrońcę, chociaż – być może – okaże się całkiem zręcznym i twardym graczem w walce o poszerzenie swych wpływów w obozie władzy. Z jakim systemem będziemy mieć do czynienia po złamaniu niezależności władzy sądowniczej i podporządkowaniu jej władzy politycznej? Ja używam określeń „system autorytarny” lub „demokracja fasadowa”, ale może rację ma Karol Modzelewski, że mówić trzeba dobitnej.

Polityka 48.2017 (3138) z dnia 28.11.2017; Komentarze; s. 9
Oryginalny tytuł tekstu: "Wędrujący ośrodek władzy"

Czytaj także

Społeczeństwo

Homofobusy jeżdżą po polskich miastach. Szokują i wykluczają

Homofobusy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat osób LGBT. To akcja Fundacji Pro-Prawo do Życia, która wbrew nazwie odmawia osobom nieheteroseksualnym prawa do wolnego od dyskryminacji życia w Polsce.

Agata Szczerbiak
17.07.2020