Kraj

Odwilż styczniowa

Przy-PISy Redaktora Naczelnego

Władza, dotąd demonstracyjnie nieustępliwa i nieomylna, jakby nagle się rozszczelniła i zaczęła wchłaniać postulaty opozycji.

W 93. miesięcznicę smoleńską, 10 stycznia 2018 r., Jarosław Kaczyński wygłosił ze swego postumentu bardzo ważne zdanie, oddające istotę tajemniczego zwrotu, jaki dokonuje się właśnie w polityce PiS. „Droga naprawy Rzeczpospolitej – mówił prezes – jest kręta, ale proszę wszystkich o zaufanie, ponieważ idziemy w jednym kierunku i razem dojdziemy do celu”. Spróbujmy to zdanie trochę rozebrać... Kluczem jest wezwanie „Ufajcie!” skierowane do wyborców PiS, albowiem nawet jeśli macie pytania, nie będzie wam dana odpowiedź.

Reklama

Czytaj także

Historia

Kobiety, które wstrząsnęły Rosją

W cesarstwie, w którym panowało przekonanie, że Bóg rządzi we wszechświecie, car w państwie, a mężczyzna w domu, na tronie zasiadały kolejno cztery kobiety.

Sylwia Frołow
16.04.2019
Reklama