Kraj

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW w sprawie możliwych konsekwencji nowelizacji ustawy o IPN

Polityka

Naganność publicznego użycia sformułowania „polskie obozy śmierci” nie budzi wątpliwości. Jednakże artykuł 55a nowelizacji ustawy o IPN dotyczy skomplikowanych zjawisk historycznych stanowiących przedmiot badań naukowych i dyskusji. Zauważa to sam Ustawodawca, gdy dodaje (art. 55a 3), że spod odpowiedzialności karnej wyjęta zostanie działalność naukowa lub artystyczna w tym zakresie.

Niezręczna i nieprecyzyjna forma tego artykułu budzi zastrzeżenia. Sformułowanie o przypisywaniu Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu nazistowskich zbrodni „publicznie” oraz „wbrew faktom” (art.

Polityka 9.2018 (3150) z dnia 27.02.2018; Do i od Redakcji; s. 90

Czytaj także

Nauka

Skąd dramatyczne wahania liczby infekcji covid-19?

Czym tłumaczyć gwałtowny spadek raportowanych zakażeń koronawirusem? Rozmawiamy z dr. Franciszkiem Rakowskim z ICM, który modeluje przebieg pandemii od samego jej początku.

Karol Jałochowski
26.11.2020