Kraj

Historia jednobarwna

Nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że prawda zawsze leży pośrodku. Zdarza się to równie rzadko, jak jej spoczywanie na jednoznacznych biegunach.

Spośród trzech najsławniejszych protagonistów rewolucji francuskiej: Ludwika XVI, Dantona i Robespierre’a, każdy ma we Francji swoich zwolenników i zajadłych krytyków. W dyskusjach historycznych, które – a jakże! – trwają (nie tak dawno podsyciła je dwusetna rocznica wybuchu rewolucji), wytacza się często ciężkie działa. Nikt poważny nie będzie jednak dzisiaj twierdził, iż Ludwik był kabotynem oddającym się wyłącznie myślistwu i ślusarce, Danton skorumpowanym i rozpustnym cwaniakiem, a Robespierre miłośnikiem gilotyny i maniakiem wymyślającym nową religię.

Polityka 16.2018 (3157) z dnia 17.04.2018; Felietony; s. 88

Czytaj także

Żyjmy Lepiej

Dziesięć tysięcy kroków

Chodźmy chodzić, maszerować z kijami i biegać. Plan minimum to dziesięć tysięcy kroków dziennie. Można też zwiększyć obroty, ale trzeba to robić z głową.

Marcin Piątek
28.07.2020