Polityka. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

Subskrybuj
Kraj

Odwrót ze Wschodu

Jerzy Baczyński Jerzy Baczyński Polityka
Ostatnie lata nie tyle zatarły różnice między dawną i nową Unią, ile je wyostrzyły i pogłębiły. Poszło głównie o sprawy polityczne.

Nareszcie wiemy, co Komisja Europejska planuje w sprawie budżetu Unii na następną siedmiolatkę i na jakie ewentualnie pieniądze Polska może liczyć. Ma być mniej, i to dużo: z najważniejszego dla Polski funduszu spójności mielibyśmy w latach 2021–27 otrzymać 64 mld euro, czyli o 20 mld mniej niż w obecnym budżecie.

Traci cała Grupa Wyszehradzka – Komisja Europejska zamierza obciąć fundusze strukturalne dla Polski, Węgier, Czech i Słowacji aż o jedną czwartą, łącznie o ponad 30 mld euro.

Polityka 23.2018 (3163) z dnia 05.06.2018; Przy-PISy Naczelnego; s. 6
Reklama

Czytaj także

Kultura

Sinéad O’Connor: historia zniszczonej kariery

W dzisiejszej gorącej debacie o „kulturze unieważniania” warto pamiętać o historii. Książkowe wspomnienia Sinéad O’Connor nie pozostawiają wątpliwości, że ją unieważniono całkiem skutecznie.

Bartek Chaciński
20.07.2021