Kraj

Jak przyroda służy leśnikom

Mizerski na bis

Polityka

Po skardze skierowanej przez przyrodników Komisja Europejska zwróciła Polsce uwagę na zbyt silną pozycję leśników w ochronie przyrody. Są uzasadnione obawy, że w wyniku tej ich ochrony polska przyroda ledwo żyje. Nic dziwnego, że KE jest silną pozycją leśników zaniepokojona i wolałaby, żeby była ona słabsza.

Zdaniem przyrodników i Komisji leśnicy są dla przyrody, dlatego powinni jej służyć. Polscy leśnicy stoją jednak na stanowisku, że to przyroda jest dla nich i ma im służyć, a oni mają czynić ją sobie poddaną. Po doskonałym samopoczuciu polskich leśników widać zresztą, że przyroda służy im dobrze. Dzięki przyrodzie polscy leśnicy mogą oddawać się swoim pasjom, takim jak odstrzał zwierząt, wyrąb puszczy, odławianie w niej ekologów czy urządzanie ognisk z grillem, tańcami i dmuchaniem w róg.

KE wytknęła Polsce, że polskie prawo nie daje społeczeństwu możliwości wpływania na plany urządzania lasów, na postawie których Lasy Państwowe gospodarują prawie jedną trzecią kraju. Z tym że polscy leśnicy uważają, że lasy są już przez nich bardzo dobrze urządzone, dlatego pomoc społeczeństwa nie jest konieczna. Panuje nawet przekonanie, że polscy leśnicy niedługo urządzą lasy tak, że one długo to popamiętają.

W skardze do KE przyrodnicy piszą, że zmiany w ustawie o lasach dały leśnikom pełnię władzy nad lasami. Chodzi zwłaszcza o zapis dotyczący „wytycznych dobrych praktyk”, który sprawił, że to leśnicy, zanim rozpoczną prace, sami decydują, czy zagrożą jakiemuś rzadkiemu gatunkowi i jego siedlisku czy nie. Ale leśnicy odpowiadają, że właśnie po to są leśnikami, żeby sami mogli decydować, komu zagrożą, a nie żeby ktoś decydował za nich. Na poparcie swoich gróźb dysponują bronią palną, a o tym, że nie są to groźby rzucane na wiatr, niektóre rzadkie gatunki miały już zresztą okazję się przekonać.

Polityka 35.2018 (3175) z dnia 28.08.2018; Felietony; s. 99
Oryginalny tytuł tekstu: "Jak przyroda służy leśnikom"
Reklama