Kraj

ACTA 2 nie było i nie będzie

Kolejny zwrot w sprawie unijnej dyrektywy o ochronie praw autorskich

Protest przeciwników unijnej dyrektywy o ochronie praw autorskich. Protest przeciwników unijnej dyrektywy o ochronie praw autorskich. Łukasz Dejnarowicz / Forum

W pracach nad unijną dyrektywą o ochronie praw autorskich nastąpił kolejny gwałtowny zwrot. Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów (438 przeciwko 226) przyjął 12 września projekt nowego prawa, mimo że w lipcu głosował przeciwko propozycji Komisji Europejskiej. Przegłosowany dokument uwzględnia 200 poprawek. O ostatecznym kształcie dyrektywy zadecyduje tzw. trilog, czyli proces negocjacji pomiędzy Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej i europarlamentem. Na końcu drogi pozostanie wdrożenie nowego aktu do systemów prawa lokalnego.

Polityka 38.2018 (3178) z dnia 18.09.2018; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Oryginalny tytuł tekstu: "ACTA 2 nie było i nie będzie"

Czytaj także

Rynek

Bo zupa była za droga. Domowa przemoc majątkowa

Kto ma pieniądze, ten ma władzę. W polskich domach pieniądze mają z reguły mężczyźni. I wykorzystują to. Tak rodzi się przemoc ekonomiczna.

Adam Grzeszak, Magdalena Kicińska
11.05.2017