Kraj

No to pyk

Mizerski na bis

Polityka
Jakim cudem czysta polska dusza może się narodzić na skutek niemoralnej operacji o charakterze produkcyjnym?

Jarosław Kaczyński ogłosił, że trwa walka o dusze Polaków. Oczywiście ogłoszenie nie dotyczy Polaków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że duszy nie mają. W opinii księdza Madeja, proboszcza parafii Bożego Ciała na warszawskim Kamionku, w wypadku dzieci poczętych metodą in vitro trudno mówić o duszy, ponieważ dusza może się zrodzić tylko z połączenia ciał kobiety i mężczyzny. Dlatego dusza w żadnym wypadku nie może się narodzić w laboratorium, gdzie – jak przekonuje ks. Madej – poczęcie sprowadza się do tego, że pan docent ze swoim asystentem robią „pyk”.

Czytaj także

Kraj

Kiedy lekarze podlegają karze

Lekarze do więzień za błędy medyczne? Co jest zagrożeniem dla zdrowia: kadra medyczna czy polityczna?

Ewa Siedlecka
11.06.2019