Kraj

No to pyk

Mizerski na bis

Polityka
Jakim cudem czysta polska dusza może się narodzić na skutek niemoralnej operacji o charakterze produkcyjnym?

Jarosław Kaczyński ogłosił, że trwa walka o dusze Polaków. Oczywiście ogłoszenie nie dotyczy Polaków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że duszy nie mają. W opinii księdza Madeja, proboszcza parafii Bożego Ciała na warszawskim Kamionku, w wypadku dzieci poczętych metodą in vitro trudno mówić o duszy, ponieważ dusza może się zrodzić tylko z połączenia ciał kobiety i mężczyzny. Dlatego dusza w żadnym wypadku nie może się narodzić w laboratorium, gdzie – jak przekonuje ks. Madej – poczęcie sprowadza się do tego, że pan docent ze swoim asystentem robią „pyk”.

Polityka 13.2019 (3204) z dnia 26.03.2019; Felietony; s. 91
Oryginalny tytuł tekstu: "No to pyk"

Czytaj także

Społeczeństwo

Po co nam dzisiaj harcerze

Harcerstwo jest dziś naprawdę potrzebne dzieciakom. Pytanie, czy zda test na orientację. W czasie, przestrzeni i polityce.

Martyna Bunda
15.09.2019