Kraj

Nie wystarczy drobna zmiana

O realnej przewadze politycznej świadczy zdolność wygrywania wyborów i „zagospodarowania” odniesionego zwycięstwa. O realnej przewadze politycznej świadczy zdolność wygrywania wyborów i „zagospodarowania” odniesionego zwycięstwa. Max Skorwider
Opozycja staje przed trudnym zadaniem – pokonanie rządzącego dzisiaj obozu to nie jeden wyborczy akt, ale dłuższy proces. Z wieloma niewiadomymi.
Ukształtowała się niezwykła sytuacja, w której na czele opinii katolickiej w Polsce nie stoi dziś żaden z biskupów, ale Tadeusz Rydzyk.Łukasz Dejnarowicz/Forum Ukształtowała się niezwykła sytuacja, w której na czele opinii katolickiej w Polsce nie stoi dziś żaden z biskupów, ale Tadeusz Rydzyk.

Stawką dzisiejszych zmagań politycznych jest nie tylko władza, ale także w jakimś stopniu ustrój państwa polskiego, w tym kwestie ładu medialnego, realnego zakresu samorządności terytorialnej, gwarancji praworządności i swobód obywatelskich czy praw opozycji.

Wybory rozstrzygną jednak tylko część tych spraw, ponieważ – jak pokazały minione lata – nawet bezwzględna większość parlamentarna i wybrany z jej poparciem prezydent nie gwarantują pełnej realizacji planów. Także dlatego, że psuje się znacznie łatwiej, niż naprawia.

Polityka 19.2019 (3209) z dnia 07.05.2019; Ogląd i pogląd; s. 25

Czytaj także

Kultura

Kompozytorki wchodzą do gry

Kiedyś mieliśmy wśród kompozytorek pojedyncze przykłady spektakularnych karier. Ale najmłodsze pokolenie idzie całą ławą, co było widoczne na jesiennych festiwalach muzyki współczesnej.

Dorota Szwarcman
01.12.2020