Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

9537 zł brutto

Siedziba główna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Siedziba główna Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Adrian Grycuk / Wikipedia

Tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne wynagrodzenie wraz z dodatkami i nagrodami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co czyni urzędników tego resortu najlepiej zarabiającymi spośród 20 funkcjonujących w Polsce resortów (bez nagród i dodatków było to 5598 zł brutto). Płace w MSZ są tak dobre, że zatrudnionym tam udało się odskoczyć płacowo nawet od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (9237 zł brutto z nagrodami, 5728 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego), która w rankingu płac jest dopiero na trzecim miejscu. Na drugim znalazło się zaś Ministerstwo Finansów (odpowiednio: 9486 zł, 5264 zł).

Najgorzej opłacani (6720 zł brutto z nagrodami i 4547 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego) są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Niskie wynagrodzenia w resorcie zarządzanym przez Zbigniewa Ziobrę przekładają się również na niskie zarobki w podległych mu instytucjach. Szczególnie dotkliwie odczuwają to cywilni pracownicy sądów, którzy w ubiegłym miesiącu w proteście rozbili pod siedzibą MS miasteczko namiotowe. Ich zdaniem 2250 zł brutto na start to pensja nieprzyciągająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W efekcie w niektórych sądach są wakaty (np. 17 proc. w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga).

Polityka 27.2019 (3217) z dnia 02.07.2019; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Reklama