Kraj

Ordo Iuris kontratakuje

To nie pierwsza taka inicjatywa tej ultrakonserwatywnej organizacji. To nie pierwsza taka inicjatywa tej ultrakonserwatywnej organizacji. Mateusz Włodarczyk / Forum

Katoliccy fundamentaliści z Ordo Iuris, instytutu, który w 2016 r. chciał zakazać w Polsce aborcji i karać za nią kobiety, zamierzają zablokować zajęcia z edukacji seksualnej w warszawskich szkołach. Jednym z punktów podpisanej w lutym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+ jest organizacja takich zajęć opartych na standardach Światowej Organizacji Zdrowia. Ordo Iuris złożył do stołecznego ratusza wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Domaga się, aby trwały co najmniej 6 miesięcy i obejmowały 12 spotkań informacyjnych z udziałem „organizacji prorodzinnych”. Do wniosku dołączono 4 tys. podpisów przeciwko realizacji Deklaracji LGBT+. Według Instytutu istnieje „zagrożenie, że program zajęć jest pisany przez aktywistów LGBT”.

To nie pierwsza taka inicjatywa tej ultrakonserwatywnej organizacji. Rok temu w ramach akcji „Chrońmy nasze dzieci” uruchomiono specjalny formularz dla rodziców, którzy chcieli sprawdzić, jakie organizacje pozarządowe w szkołach, do których chodzą ich dzieci, prowadzą dodatkowe zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej. Inicjatywa powstała z tego samego powodu, o którym Ordo Iuris mówi dziś, czyli rzekomego niebezpieczeństwa związanego z „ideologią LGBT”. Na tej podstawie powstał raport, a właściwie czarna lista 25 organizacji prowadzących w szkołach zajęcia z edukacji seksualnej lub dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną. Później zaś ówczesna minister edukacji Anna Zalewska wykreśliła z ustawy obowiązek przeprowadzania w szkołach zajęć z problematyki antydyskryminacyjnej. Dziś rolę organizatorów takich zajęć przejęły samorządy (m.in. Warszawa i Kraków).

W marcu prezydent Trzaskowski informował, że zajęcia z edukacji seksualnej (ale także obejmujące tematykę „mowy nienawiści”, adopcji, przeciwdziałania przemocy, praw pacjenta, profilaktyki nowotworowej) będą organizowane od września.

Polityka 34.2019 (3224) z dnia 20.08.2019; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Reklama