Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Sędziowie pod ścianą

Protest w obronie sędziów, Katowice, 2019 r.Kamila Kotusz/Agencja Gazeta Protest w obronie sędziów, Katowice, 2019 r.

PiS, bez względu na cenę, jest zdecydowany zdusić w zarodku stosowanie się sędziów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie tylko uchwalił prawny zakaz badania legalności powołania sędziów przez neoKRS, ale też nasyła prokuraturę na sędziów, którzy próbowaliby wyrok TSUE stosować.

Trudno wymyślić, co PiS mógłby jeszcze zrobić, oprócz wprowadzenia w sądach stanu wojennego. Prawie każdego dnia na stronach Rzecznika Dyscyplinarnego dla sędziów pojawia się nowy komunikat: o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego albo wystąpieniu przez rzecznika o zawieszenie sędziego w obowiązkach.

W dniu, gdy Sejm obradował nad ustawą nazwaną represyjną, w ponad stu miastach i miejscowościach w Polsce odbyły się protesty. Nie były tak liczne jak przed kilku laty. Ludzie są zmęczeni, mówią, że demonstracje nic nie dają, bo władza się nie cofa. Ale protesty nie są dla władzy, tylko dla sędziów. Oni chcą wiedzieć, że mają poparcie społeczne dla swojego oporu przeciwko upolitycznieniu sądów.

Przepychanie ustawy trwało nie – jak chciał PiS – jeden dzień, ale aż dwa. Marszałek Senatu, premier i prezydent zignorowali apel wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Věry Jourovej o przerwanie prac i skonsultowanie projektu z Komisją Wenecką. Taką konsultację zapowiada marszałek Senatu – Senat od 19 grudnia ma 30 dni na zajęcie stanowiska.

PiS nieco ustąpił, ale to ustępstwa bez znaczenia. Wycofano się z karania dyscyplinarnego za orzekanie w oparciu o konstytucję i prawo UE, jeśli wcześniej w danej sprawie nie wypowie się Trybunał Konstytucyjny. To był przepis, który wprost wypowiadał posłuszeństwo zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego, a więc Traktatowi o UE. Ale zakaz badania prawomocności wyboru sędziów przez neoKRS, czyli zakaz stosowania się do wyroku TSUE, pozostał.

Polityka 1.2020 (3242) z dnia 29.12.2019; Komentarze; s. 8
Reklama