Kraj

Trochę więcej zaufania

Mizerski na bis

Uważam, że dla obywatela zawsze lepiej, gdy interweniujący policjant widzi, że ma się do niego zaufanie.

Grupą zawodową szczególnie mocno dotkniętą przez epidemię COVID-19 są policjanci, którzy starają się, aby w kraju był porządek, za co, niestety, spotyka ich krytyka i brak zrozumienia. NSZZ Policjantów żali się, że „w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej opublikowane zostały fragmenty kilku interwencji funkcjonariuszy policji związanych z ograniczeniem niespotykanej w historii Polski i świata pandemii koronawirusa, która dotyka nas wszystkich”, dodając, że „te niepełne przekazy są krzywdzące dla tysięcy funkcjonariuszy, którzy codziennie z narażeniem życia i zdrowia służą i niosą pomoc Polakom”.

Polityka 19.2020 (3260) z dnia 05.05.2020; Felietony; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Trochę więcej zaufania"

Czytaj także

Nauka

Skąd dramatyczne wahania liczby infekcji covid-19?

Czym tłumaczyć gwałtowny spadek raportowanych zakażeń koronawirusem? Rozmawiamy z dr. Franciszkiem Rakowskim z ICM, który modeluje przebieg pandemii od samego jej początku.

Karol Jałochowski
26.11.2020