Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Łopot tóg

Mikołaj Pietrzak o rządach PiS, pandemii i adwokatach

„Jeśli adwokaci są bez konieczności zatrzymywani, zatrzymywane są materiały zawierające tajemnicę prawnie chronioną, stawia się im zarzuty za to, że prowadzą sprawy swoich klientów – to uderza w ochronę praw i wolności obywateli”. „Jeśli adwokaci są bez konieczności zatrzymywani, zatrzymywane są materiały zawierające tajemnicę prawnie chronioną, stawia się im zarzuty za to, że prowadzą sprawy swoich klientów – to uderza w ochronę praw i wolności obywateli”. Marcin Bondarowicz
Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, o tym, z czym muszą sobie radzić adwokaci pod rządami PiS i w czasie pandemii.
Mikołaj PietrzakAlbert Zawada/Agencja Gazeta Mikołaj Pietrzak

EWA SIEDLECKA: – Czy adwokatura jest antypisowska? Naczelna Rada Adwokacka i niektóre Izby przyjmują uchwały krytykujące działania władzy, uczestniczyliście rok temu w Marszu Tysiąca Tóg.
MIKOŁAJ PIETRZAK: – Adwokatura jest apolityczna, ale to nie znaczy, że mamy prawo powstrzymać się od zabierania głosu tam, gdzie chodzi o obronę wartości, które stanowią fundament naszego zawodu. Zgodnie z art. 1 Prawa o adwokaturze adwokatura współdziała w obronie praw i wolności człowieka. Zadaniem adwokatury w demokratycznym państwie jest patrzenie władzy na ręce. Każdej władzy. Jak słyszę, że mamy się trzymać z daleka od polityki i że ma to polegać na tym, że nie zabieramy głosu, gdy zagrożone są rządy prawa, to dla mnie jest właśnie nawoływanie do działalności politycznej – do politycznego koniunkturalizmu.

Nie ma takiego zjawiska jak adwokaci „dobrozmianowi”?
Jest bardzo wielu adwokatów o poglądach konserwatywnych, prawicowych. Ale nawet wśród nich jest bardzo krytyczny stosunek do reform ostatnich lat, które uderzyły w niezależność sądownictwa. Są w naszym gronie także zwolennicy tych reform, ale należą do mniejszości. Ich głos też jest brany pod uwagę.

W jaki sposób?
Na przykład, gdy formułujemy jakieś stanowisko, bywa, że po dyskusji jest ono łagodzone.

Tych adwokatów dobrozmianowych trochę chyba jest. W trwających właśnie wyborach do władz warszawskiej Izby startuje grupa Silna Adwokatura, która chce przejąć m.in. sądownictwo dyscyplinarne. Są w niej także adwokaci związani z Ordo Iuris, w tym obsadzani przez PiS w spółkach Skarbu Państwa, Trybunale Stanu…
Każdy adwokat ma prawo do własnych poglądów oraz do działalności społecznej, publicznej, politycznej.

Polityka 5.2021 (3297) z dnia 26.01.2021; Rozmowa Polityki; s. 21
Oryginalny tytuł tekstu: "Łopot tóg"
Reklama