Kraj

Czym różni się od siebie osoba LGBT

Z życia sfer

Z powodu posiadania partnera tej samej płci komuś może się wydawać, że jest osobą homoseksualną, ale zdaniem sędziego nie dowodzi to, że istotnie nią jest.

Gmina Szprotawa (woj. lubuskie) niespodziewanie ogłosiła, że zobowiązuje się „do poszanowania różnorodności wszystkich osób bez względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd i orientację seksualną”. Agencje nie podają, co było powodem podjęcia przez Szprotawę tak kontrowersyjnej decyzji. Niektórzy mieszkańcy nie są pewni, czy z tak szerokim poszanowaniem Szprotawa nie przesadziła. Mówi się, że zwłaszcza poszanowanie praw osób homoseksualnych może mieć dla Szprotawy przykre konsekwencje.

Polityka 7.2021 (3299) z dnia 09.02.2021; Felietony; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Czym różni się od siebie osoba LGBT"

Czytaj także

Pomocnik Historyczny

Losy władczyń, które nie mogły dać mężom potomka

Kobieta, która nie mogła urodzić następcy tronu, była narażona na niebezpieczeństwa.

Tomasz Targański
23.02.2021